Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Inici |

Consell Municipal d'Escoles Bressol

Una aula d´una de les escoles bressol municipals.
Introducció

El Consell Municipal d'Escoles Bressol és l'órgan básic de consulta i de participació ciutadana, amb criteris democrátics, dels sectors afectats en la programació de l'Educació Infantil-1r cicle, que comprèn des dels primers mesos de vida fins als 3 anys, dins l'àmbit del municipi, podent contribuir a realitzar les activitats que ajudin a millorar les escoles bressol i, si s'escau, l'ensenyament en aquesta època inicial de la vida dels nens i nenes, oferint canals de col·laboració entre tots els sectors que hi estan implicats. Per tant, el Consell Municipal d'Escoles Bressol és un órgan de consulta, assessorament i seguiment de la política en l'educació infantil del 1r. cicle (0 a 3 anys) amb la finalitat de recollir, estudiar, debatre i proposar les diferents o possibles solucions per resoldre la problemàtica del sector dins l'àmbit estrictament municipal.

Composició

 • Presidència: Ignasi Fargas i Roca, regidor d'Educació, Joventut, Participació.
 • Vocals, càrrecs electes:
  - Eva Maria Soler Guallar, regidora, representant del grup municipal ERC.
  - Jordi Pujol Lozano, regidor, regidor, representant del grup municipal JxPsip.
 • Vocals – 1 regidor de cada grup municipal:
  - Patricia Isabel Freire Nuñez,  regidora, representant del grup municipal ERC.
  -
  Marc Sanabria Robledo,  regidor, representant del grup municipal PSC.
  -
  Sergi Plaza Ruíz,  regidor, representant del grup municipal ERC.
  -
  Andrés Martínez Palacio, regidor, representant del grup municipal C's.
  -
  Núria Solà Bujons, regidora, representant del grup municipal Primàries.
 • Vocals, professionals i ciutadania:
  - 1 coordinador/a o director/a de cadascuna de les escoles bressol municipals.
  - 1 representant del col·lectiu d'educadors i educadores de les escoles bressol municipals.
  - 1 persona en representació dels titulars d'escoles bressol privades legalment reconegudes com a tals per l'administració educativa, si n'hi ha al municipi.
  - 1 representant per cadascuna de les AMPA de les escoles bressol.
  - 1 representant del personal auxiliar educatiu, administratiu i de serveis, si n'hi ha, adscrit a les escoles bressol.

 

Periodicitat

El Consell es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada trimestre i en sessió extraordinària, que pot ser urgent, sempre que ho consideri oportú la presidència o ho sol·liciti la quarta part, com a mínim, del nombre legal dels components del Consell mitjançant un escrit raonat i amb indicació dels assumptes que motivin la iniciativa.

 

 

Nota: S'estan preparant les actes per poder penjar-les en aquesta pàgina web. Si es vol demanar alguna acta que no apareix aquí, cal posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció Ciutadana.