Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Inici |

Cross Escolar 2015.Introducció
El Consell Municipal d’Esports és un òrgan de participació sectorial, integrat pels diferents agents socials locals implicats en el mon de l’esport. L’objecte és estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves associacions en la gestió dels afers relatius a l’esport, oferint un espai més d’influència ciutadana, interrelació i informació.

 

Aquest consell ha de donar cabuda a la pluralitat d’inquietuds i condicionants que actualment conformen la realitat esportiva local i amb l’objectiu de fomentar el diàleg entre els diferents agents locals implicats en la vida esportiva local.

 

Cal establir polítiques que recullin la realitat i diversitat del sistema esportiu local, a fi de garantir una oferta àmplia que promogui i permeti el desenvolupament de totes les expressions esportives i que acosti als ciutadans i les ciutadanes la practica de l’activitat física.

Composició del Consell Municipal d'Esports

 • Presidència: Oriol Lozano Rocabruna, alcalde de Palau-solità i Plegamans.
 • Vicepresidència: Patricia Isabel Freire Nuñez, regidora, representant del grup municipal ERC.
 • Vocals, càrrecs electes:
  - Ignasi Fargas i Roca,regidor, representat del grup municipal ERC.
  - Sergi Plaza Ruíz, regidor, representat del grup municipal ERC.
  -
  Miquel Cañizares Gómez, regidor, representat del grup municipal PSC.
  -
  Laura Navarro Ceballos, regidora, representat del grup municipal JxPsip.
  -
  Juan Martínez Nieto, regidor, representat del grup municipal C's.
  - Núria Solà Bujons, regidora, representant del grup municipal Primàries.
 • Vocals, ciutadania:
  - Un/a representant de cada entitat esportiva sense ànim de lucre.
  - Un/a representant dels centres d'educació d'infantil i primària i un/a representant dels instituts d'ensenyament secundari, escollits pel Consell Escolar Municipal.
  - Un/a representant de cada associació o entitat vinculada al col·lectiu de gent gran.
  - Un/a representant de cada associació o entitat vinculada amb el col·lectiu de discapacitats físics, psíquics o sensorials.
  - Un/a representant de cada empresa del sector del lleure i oci esportiu.
  - Un/a representant de les entitats juvenils registrades.
  - Fins a tres vocals designats entre aquelles persones que, sent veïnes del municipi, hagin acreditat una clara i evident dedicació a la promoció de l’esport, a la seva pràctica o bé a la direcció de federacions esportives o clubs, havent obtingut un acreditat reconeixement social per la seva pràctica. 
 • Hi assistirà, amb la funció d'assessorar professionalment, personal tècnic d'Esports de l'Ajuntament.

Periodicitat de les sessions

El Consell celebrarà sessió ordinària com a mínim dos cops a l’any i extraordinària quan així ho decideixi la presidència o a proposta d’una tercera part dels membres del Consell.