Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Inici |

Espai Jove l´Escorxador.


La cogestió de l'Espai Jove l'Escorxador, compartida entre les entitats juvenils i l'Ajuntament, és l'element central en el funcionament d'aquest equipament i en els serveis que s'hi ofereixen. A través de la cogestió, els i les joves decideixen bona part dels serveis i activitats de l'Escorxador alhora que es responsabilitzen de fer-ne un bon ús i d'organitzar i dur a terme esdeveniments.

 

És un dels exemples de participació ciutadana més consolidats al municipi. La cogestió funciona des de l'obertura de l'equipament, al 2008, però el seu origen cal datar-lo al 2005, quan el col·lectiu jove va optar per aquest model en el procés participatiu que va definir com seria l'Espai Jove que s'havia de crear.

 

Aquest model ha estat reconegut com un exemple a seguir per diversos organismes. Un bon nombre d'ajuntaments catalans han visitat el municipi per conèixe'l i estudiar si el poden aplicar als seus equipaments de joventut.

La cogestió de l'Espai Jove s'estructura en dos mecanismes bàsics. El primer és el Consell de Centre, on hi són presents amb veu i vot tres representants de la Descoordinadora, que és la federació de les entitats juvenils del municipi-. És l'espai de codecisió, on també hi tenen veu joves a nivell individual, encara que no pertanyin a cap entitat integrada a la Descoordinadora. El segon és el conveni de cogestió. És el document que renoven i signen anualment l'Ajuntament i la Descoordinadora. Detalla i defineix els drets i deures de cada part i la megodologia de treball. També assigna un pressupost anual per finançar les activitats i serveis que organitza el col·lectiu jove. A partir d'aquests dos mecanismes, que són les dues potes de la cogestió, es defineixen els projectes i les accions concretes del dia a dia, que s'avaluen constantment per comprovar que responen als objectius previstos per totes les parts.

 

Per tenir més informació sobre l'Escorxador i el model de cogestió, podeu consultar: