Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Tauler d'anuncis

 

Anunci Data publicació oficial
Convocatòria Mesa de contractació subministrament i muntatge de la gespa artificial al camp de futbol municipal Francesc Serracanta exp. 2023/43-14063
1/3/2024
Concurs-oposició com a personal laboral fixe d’una plaça Tècnic/a Mitjà/ana de Parcs i Jardins i constitució d’una Borsa
28/2/2024
Convocatòria del Ple municipal sessió ordinària 29.02.2024
26/2/2024
Anunci al BOE respecte incoació expedient de baixa per inscripció indeguda al Padró d'Habitants
20/2/2024
Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació de les places vacants a la plantilla de personal de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans per a l'any 2024.
9/2/2024
Nomenament de representant de l’Ajuntament davant del Consell Escolar de Centre 2023-2027
9/2/2024
Convocatòria per a la concessió d'ajuts al servei de transport adaptat (versió en català i castellà).
8/2/2024
Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari relativa a la prestació del servei d'abastament d'aigua potable de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
8/2/2024
Aprovació inicial del Reglament del Consell de Seguretat Ciutadana del municipi de Palau-solità i Plegamans
6/2/2024
Aprovació inicial del Reglament del Consell de Salut i Benestar animal del municipi de Palau-solità i Plegamans.
6/2/2024
Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança sobre la garantia de reposició d’elements urbanístics en les construccions, instal·lacions i obres de Palau-solità i Plegamans
6/2/2024
Aprovació inicial de la constitució de la societat mercantil local anomenada Serveis Municipals de Palau-solità i Plegamans, S.L. i dels seus estatuts.
5/2/2024
Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de l'article 386 de les normes urbanístiques.
2/2/2024
Acords de Junta de Govern Local en data 18 de gener de 2024
1/2/2024
Acords del Ple municipal de data 25.01.2024
29/1/2024
Puntuació total del procés selectiu de concurs oposició d’1 plaça de Tècnic/a Mitjà/ana de Manteniment i Obra Pública
24/1/2024
Puntuació total del procés selectiu de concurs oposició d’1 plaça de Conserge Notificador/a Inspector/a
23/1/2024
Puntuació total del procés selectiu de concurs oposició d’1 plaça de Tècnic/a auxiliar de Comunicació
22/1/2024
Convocatòria Ple municipal 25 de gener de 2024
22/1/2024
Aprovació definitiva de l'estudi de viabilitat econòmica per la contrucció d'un tanatori municipal i gestió del tanatori i cementiri del municipi.
22/1/2024
Puntuació total del procés de selecció de 3 places de Tècnics/ques Auxiliars Biblioteca de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
22/1/2024
Puntuació total del procés selectiu de concurs oposició d’1 plaça de Director/a d’Escola Bressol
18/1/2024
Puntuació total del procés selectiu de concurs oposició de 6 places d’auxiliars administratius/ves
18/1/2024
Acords de Junta de Govern Local en data 11 de gener de 2024
17/1/2024
Acords de Junta de Govern Local en data 28 de desembre de 2023
10/1/2024