Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Anunci Data publicació oficial
Anunci BOE notificació expedient en relació a finca que no reuneix les condicions de seguretat i salubritat
31/5/2022
Aprovació de les bases del procés selectiu per a la contractació de persones aturades dels Plans d’Ocupació 2022
26/5/2022
Puntuació de la prova psicotècnica aptitudinal, de personalitat i competencial d’una plaça de Sergent del cos de la policia local
26/5/2022
Acords de Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2022
25/5/2022
Puntuació FINAL del procés selectiu concurs oposició d'una plaça de tècnic/a auxiliar de Só.
24/5/2022
Convocatòria Ple municipal de data 26 de maig de 2022
23/5/2022
Puntuació de la prova de coneixements casos pràctics d’una plaça de Sergent del cos de la policia local
19/5/2022
Puntuació TOTAL de les proves del procés selectiu de provisió mitjançant concurs oposició, d'una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Cultura
19/5/2022
Puntuació de la prova teòrica de coneixements temari general i específic del procés selectiu de provisió mitjançant concurs-oposició d’una plaça de Cap de Serveis Socials
17/5/2022
Convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment de l'activitat agrícola, ramadera i forestal, per a l'any 2022
16/5/2022
Llista provisional admesos/es i exclosos/es procés de selecció Tècnic/a Superior de Serveis Jurídics
13/5/2022
Anunci BOE baja por caducidad de las inscripciones en el padrón de habitantes
13/5/2022
Acords de Junta de Govern Local de data 5 de maig de 2022
12/5/2022
Puntuació de les proves teòrica de coneixements temari general i específic i pràctica de coneixements professionals del procés selectiu de provisió mitjançant concurs oposició d'una plaça de Tècnic/a Superior de Patrimoni
12/5/2022
Puntuació de les proves teòrica de coneixements temari general i específic i pràctica de coneixements professionals del procés selectiu de provisió mitjançant concurs oposició, d'una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Só
11/5/2022
Llista definitiva admesos/es i exclosos/es del procés de selecció per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició, d’una plaça de Tècnic/a Superior de Patrimoni
10/5/2022
Data, hora i lloc de la realització de les proves i anunci nomenament dels membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu per una plaça de Sergent del cos de la policia local de Palau-solità i Plegamans
9/5/2022
Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM per l’obtenció d’habitatge assequible
6/5/2022
Puntuació de les proves teòrica de coneixements temari general i específic i pràctica de coneixements professionals del procés selectiu de provisió mitjançant concurs oposició, d'una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Cultura
5/5/2022
Aprovació inicial de la modificació parcial del Reglament Orgànic Municipal
4/5/2022
Acords del Ple municipal de data 28 d'abril de 2022
4/5/2022
Data, hora i lloc de la realització de les proves i anunci nomenament dels membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu de provisió mitjançant concurs-oposició d’una plaça de Tècnic/a Superior de Patrimoni
2/5/2022
Data, hora i lloc de la realització de les proves i anunci nomenament dels membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu de provisió mitjançant concurs-oposició d’una plaça de Cap de Serveis Socials
2/5/2022
Convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre en l'àmbit del foment cultural, 2022
29/4/2022
Acords de Junta de Govern Local de data 20 d'abril de 2022
28/4/2022