Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Tauler d'anuncis

 

Anunci Data publicació oficial
Acords de Junta de Govern Local en data 19 d'octubre de 2023
26/10/2023
Anunci llista provisional admesos-exclosos, data proves i nomenament tribunal 6 places d’Auxiliars Administratius/ves i constitució d’una borsa
25/10/2023
Borsa de treball d’Educador/a Auxiliar Escola Bressol
25/10/2023
Convocatòria d’entrevista del procés de selecció per cobrir pel torn de promoció interna i mitjançant concurs oposició, d'una plaça d’administratiu/va del grup C, subgrup C1
23/10/2023
Acords de Junta de Govern Local en data 5 d'octubre de 2023
11/10/2023
Puntuació de les proves teòrica de coneixements temari general i específic i pràctica de coneixements professionals del procés selectiu de concurs oposició, d'una plaça d’administratiu/va per promoció interna.
9/10/2023
Puntuació de la prova psicotècnica aptitudinal, de personalitat i competencial del procés selectiu de concurs oposició d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar Informàtic/a
6/10/2023
Concurs oposició per la provisió d’1 plaça de Tècnic/a Mitjà/ana de Manteniment i Obra Pública, en règim de personal funcionari
6/10/2023
Acords del Ple municipal de data 28.09.2023
3/10/2023
Esmenar l’error detectat en la numeració d’un dels llocs de treball de l’apartat primer de les bases de 6 places d’Auxiliars Administratius
3/10/2023
Concurs oposició per la provisió d’1 plaça de conserge notificador inspector/a, classe Auxiliar Tècnic/a, subgrup C2, en règim de personal funcionari.
2/10/2023
Puntuació de les proves teòrica de coneixements temari general i específic i pràctica de coneixements professionals del procés selectiu de concurs oposició, Tècnic/a Auxiliar Informàtic/a
28/9/2023
Concurs oposició d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana, grup de classificació A, subgrup A2 de Tècnic/a Mitjà, en règim de personal laboral fix, adscrita al lloc de treball de Director/a d’Escola Bressol
26/9/2023
Convocatòria Ple municipal 28 de setembre de 2023
25/9/2023
Concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a auxiliar, grup de classificació C, subgrup C1 de tècnic/a auxiliar de Comunicació, en règim de personal laboral fixe
21/9/2023
Concessió de subvencions a projectes en l'àmbit d'educació presentats per entitats sense afany de lucre per a la realització d'activitats, any 2023
20/9/2023
Concurs oposició de 6 places de l’escala d’administració general, subescala Auxiliar, Grup C, subgrup C2 de la plantilla de personal funcionari
18/9/2023
Convocatòria i bases reguladores de les subvencions per a Entitats sense Afany de Lucre en matèria de Medi Ambient 2023
15/9/2023
Convocatòria i bases reguladores del concurs de Música Jove Palau Ressona 2023
15/9/2023
Acords de Junta de Govern Local en data 7 de setembre de 2023
14/9/2023
Puntuació final del procés selectiu de concurs oposició, per promoció interna, d’una plaça de caporal del cos de la policia local de Palau-solità i Plegamans
13/9/2023
Anunci llista definitiva admesos-exclosos 3 places de Tècnics/ques Auxiliars Biblioteca de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
12/9/2023
Aprovació definitiva del canvi de la forma de gestió del servei públic de neteja viària i deixalleria municipal
16/8/2023
Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu per a la reurbanització de l'Av. Catalunya
16/8/2023
Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu per a la reurbanització del Pg. de la Carrerada
16/8/2023