Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Tauler d'anuncis

 

Anunci Data publicació oficial
Convocatòria d’entrevista de contrast de la borsa de Tècnic/a Auxiliar de Consum
30/5/2023
Acords de Junta de Govern Local en data 18 de maig de 2023
24/5/2023
Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del Pla de Millora Urbana (PMU) 07 Camí Reial
19/5/2023
Aprovació inicial de la proposta de modificació del POUM “d’ordenació detallada del PAU 07 Tenda Nova, PAU 45 Serra de Plegamans (PMU 03) i PAU 46 “Can Maiol Nord” (SUD 05)”
19/5/2023
Aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització del Pla de Millora Urbana (PMU) 07 Camí Reial
15/5/2023
Acords del Ple municipal de data 27.04.2023
15/5/2023
Anunci mitjançant el qual es sotmet a informació pública la Memoria de valoració de la forma més sostenible i eficient de prestació del servei públic de neteja viària i deixalleria de Palau-solità i Plegamans
12/5/2023
Borsa de treball per a seleccionar una persona tècnic/a mitjà de Cultura i una tècnic-a mitjà de Joventut per excepcional necessitat de l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans
12/5/2023
Acords de Junta de Govern Local en data 4 de maig de 2023
11/5/2023
Borsa de treball per a seleccionar una persona com a Tècnic/a Auxiliar de consum per excepcional necessitat de l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans
10/5/2023
Concurs oposició, per promoció interna, d’una plaça de caporal del cos de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans
9/5/2023
Acta tribunal selecció de data 03/05/2023 – Processos d’estabilització – Personal funcionari– grup i subgrup A1- Arquitecte/a (FUNC1)
5/5/2023
Convocatòria Ple municipal 2 de maig de 2023
28/4/2023
Acords de Junta de Govern Local en data 20 d'abril de 2023
27/4/2023
Acta tribunal selecció de data 26/04/2023 – Processos d’estabilització – Renuncia plaça 85 lloc de treball 204, l’aspirant Carolina C. M. amb DNI 5393-P
26/4/2023
Acta tribunal selecció de data 20/04/2023 – Processos d’estabilització – Personal laboral – grup i subgrup A2- Educador/a Social (LABORAL10), Tècnic/a Mitjà/ana Informàtic/a (LABORAL12) i Tècnic/a Mitjà/ana Salut Pública (LABORAL14).
26/4/2023
Convocatòria Ple municipal 27 d'abril de 2023
24/4/2023
Acta tribunal selecció de data 21/04/2023 – Processos d’estabilització – Rectificació quadre puntuació aspirant LABORAL13-01 EXP. 1189
24/4/2023
Acta tribunal selecció de data 18/04/2023 – Processos d’estabilització – Personal laboral – grup i subgrup C1- Administratius/ves (LABORAL1) i Informador/a Juvenil (LABORAL8).
21/4/2023
Acords del Ple municipal de data 30 de març de 2023
20/4/2023
Es procedeix a la publicació de la modificació del quadre d’infraccions juntament amb el text íntegre de l’Ordenança municipal de circulació de Palau-solità i Plegamans
20/4/2023
Acords de Junta de Govern Local en data 6 d'abril de 2023
19/4/2023
Acta tribunal selecció de data 13/04/2023 – Processos d’estabilització – Personal laboral – grup i subgrup C2- Peó (LABORAL3) i Oficial 2ª (LABORAL11)
18/4/2023
Acta tribunal selecció de data 13/04/2023 – Processos d’estabilització – Personal laboral – grup i subgrup AP- Bidell (LABORAL6)
18/4/2023
Data, hora i lloc de realització de la valoració dels mèrits del procés selectiu d’estabilització de l’ocupació temporal (DA 6 i 8 Llei 20/2021, de 28 de desembre) per a la cobertura definitiva de la plaça vacant de personal funcionari d...
13/4/2023