Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Puntuació TOTAL del procés selectiu per concurs-oposició lliure, d'una plaça d’Arquitecte/a Tècnic/a (més les vacants que es puguin produir fins la finalització del procés de selecció).

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu la puntuació TOTAL (coneixements comuns, coneixements professionals teòrics, coneixements professionals pràctics, entrevista competencial i valoració de mèrits)  del procés selectiu per concurs-oposició lliure, d'una plaça d’Arquitecte/a Tècnic/a (més les vacants que es puguin produir fins la finalització del procés de selecció), enquadrades dins d’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe Tècnic Mig, grup de classificació A, subgrup A2, en règim de personal funcionari de carrera.

Data pub. oficial

7 de juliol de 2020Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Arquitecte/a Tècnic/a