Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Puntuació de la prova psicotècnica del procés selectiu per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició de dues places de Tècnic/a Mig de Joventut

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu la puntuació de la prova psicotècnica del procés selectiu de concurs-oposició de dues places de tècnic/a mig, grup de classificació A, subgrup A2 adscrites al lloc de treball de Tècnic/a Mig de Joventut, en règim de personal laboral fixe de l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

 

Els aspirants que han superat la fase d’oposició, tenen que presentar dins el termini de 3 dies hàbils a la publicació del resultat de la fase d’oposició, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats en la declaració responsable.

Data pub. oficial

19 d'abril de 2021Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Tècnic/a Mig de Joventut