Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Puntuació de la prova teòrica-pràctica i català del procés selectiu de provisió mitjançant oposició per a la creació d’una borsa de treball de Tècnics/ques Auxiliars d’Informàtica

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu la puntuació de la prova teòrica-pràctica i prova de català del procés de selecció per a la creació mitjançant concurs oposició lliure per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaries i funcionaris interins o contractacions laborals temporals de Tècnics/ques Auxiliars d’Informàtica, grup C1, nivell de destinació 11, que es puguin produir en el termini de dos anys, sent la contractació laboral que es portés a terme de caràcter temporal i de durada determinada.

Data pub. oficial

18 de juny de 2021Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Borsa de treball Tècnics/ques Auxiliars d’Informàtic (2021)