Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Puntuació de la prova teòrica de coneixements temari general i específic i la prova de coneixements professionals del procés selectiu fix de 3 places d’educador-a auxiliar escola bressol

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu el resultat de la prova teòrica de coneixements temari general i específic i la prova de coneixements professionals del procés selectiu per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs-oposició per a la selecció de 3 places, grup de classificació C, subgrup C1 adscrites al lloc de treball d’Educador/a Auxiliar Escola Bressol, en règim de personal laboral fixe i dotades amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent de l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Data pub. oficial

19 de setembre de 2021Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Educador/a Auxiliar Escola Bressol (C1)