Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Puntuació de la prova teòrica-pràctica del procés selectiu de provisió mitjançant oposició per a la creació d’una borsa de treball d’administratius/ves

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu la puntuació de la prova teòrica-pràctica del procés selectiu per la creació d’una borsa de treball mitjançant concurs oposició lliure per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaries i funcionaris interins o contractacions laborals temporals d’Administratius/ves, grup C1, nivell de destinació 11, que es puguin produir en el termini de dos anys, a partir de la resolució d’aquest procediment, en qualsevol dels supòsits previstos a l’article 10.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei que regula l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.

Data pub. oficial

24 de novembre de 2021Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Borsa de treball d'Administratius/ves (2021)