Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Puntuació de les proves de coneixements temari general i específic i prova de català del procés selectiu de provisió mitjançant concurs-oposició per a la creació d’una borsa de treball d’educadors/es infantils i auxiliars de reforç.

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu la puntuació de les proves de coneixements temari general i específic i prova de català del procés selectiu creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaries i funcionaris interins o contractacions laborals temporals d’educadors/es infantils i auxiliars de reforç, grup C1, nivell de destinació 11, que es puguin produir en el termini de dos anys.

 

Tots els aspirants que han superat la fase d’oposició, tenen que presentar dins el termini de 5 dies naturals a la publicació del resultat de la fase d’oposició, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats en la declaració responsable (formalitzant la sol·licitud telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament www.palauplegamans.cat).

Data pub. oficial

17 de desembre de 2021Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut