Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Puntuació de les proves teòrica de coneixements temari general i específic i pràctica de coneixements professionals del procés selectiu de provisió mitjançant concurs oposició, d'una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Só

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu la puntuació de la prova teòrica de coneixements temari general i específic i prova pràctica de coneixements professionals del procés selectiu de provisió mitjançant concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a auxiliar, grup de classificació C, subgrup C1 de Tècnic/a auxiliar de Só, en règim de personal laboral fixe i dotada amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent i creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaris interins o contractacions laborals temporals de Tècnic/a auxiliar de Só.

Data pub. oficial

11 de maig de 2022Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Documentació adjunta

Comparteix aquest contingut