Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Puntuació de les proves teòrica de coneixements temari general i específic i pràctica de coneixements professionals del procés selectiu de provisió mitjançant concurs oposició d'una plaça de Tècnic/a Superior de Patrimoni

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu la puntuació de la prova teòrica de coneixements temari general i específic i prova pràctica de coneixements professionals procés de selecció per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició, d’una plaça de Tècnic/a Superior, grup de classificació A, subgrup A1, adscrita al lloc de treball de Tècnic/a Superior de Patrimoni, en règim de personal laboral fix i dotades amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent i creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaris interins o contractacions laborals temporals de Tècnic/a Superior de Patrimoni.

Data pub. oficial

12 de maig de 2022Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Documentació adjunta

Comparteix aquest contingut