Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Puntuació de la prova psicotècnica aptitudinal, de personalitat i competencial d’una plaça de Sergent del cos de la policia local

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu la puntuació de la prova psicotècnica aptitudinal, de personalitat i competencial per a la cobertura definitiva d’una plaça de Sergent del cos de la policia local de Palau-solità i Plegamans, mitjançant el sistema de concurs oposició, reservat al torn de promoció interna, subgrup C1, de l’escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe policia local i de la plantilla de personal funcionari

Data pub. oficial

26 de maig de 2022Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Sergent del cos de la Policia local