Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Concurs oposició per a la selecció com a personal funcionari d’una plaça d’Enginyer/a Tècnic/a

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu l’anunci del BOPB i DOGC del procés de selecció per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició, d’una plaça de l’escala d’administració general, classe Tècnic/a Mitjà, grup de classificació A, subgrup A2 Enginyer/a Tècnic/a, adscrita al lloc de treball d’Enginyer/a Tècnic/a, en règim de personal funcionari i dotada amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent i creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaris interins o contractacions laborals temporals d’Arquitecte/a que es puguin produir en el termini de dos anys a partir de la resolució d’aquest procediment.

 

El període de presentació de sol·licituds:

 

. Del dia 1 al 20 de juny de 2022

 

Documents que cal aportar per participar en el procés de selecció:

  • Currículum Vitae
  • Certificat de català C1
  • Permís de conduir B
  • Justificant del pagament de la taxa 20 € (el pagament s’ha de realitzar abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La manca de pagament en termini, comportarà automàticament l'exclusió en el procés). En el cas d’exempció, la documentació justificativa, carnet d’estudiant, SEPE, SOC, DARDO...)

 

 

Decret relatiu a declarar l’ús de mitjans electrònics obligatori en els processos de selecció de personal que tramiti l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

http://www.palauplegamans.cat/files/doc9892/res2021-98-decret-seleccio-personal.pdf

 

La sol·licitud telemàtica l’heu de formalitzar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament www.palauplegamans.cat

 

En cas de dubte sobre COM PROCEDIR AMB EL TRÀMIT TELEMÀTIC, podeu clicar el següent enllaç:

http://www.palauplegamans.cat/pl17/actualitat/noticies/id3574/palau-solita-i-plegamans-posa-en-marxa-un-servei-d-assistencia-per-ajudar-la-ciutadania-a-realitzar-tramits-online-amb-l-ajuntament.htm

 

Segons la resolució RES2021/19, de 19 de gener del 2021 estan obligades a utilitzar els mitjans electrònics les persones que vulguin participar en processos de selecció organitzats per l'Ajuntament. Queden exclosos els processos selectius dels grups de classificació AP i C2. Dins del grup de classificació C2, serà també obligat l’ús dels mitjans electrònics per aquells processos selectius de personal auxiliar administratiu i del cos de la policia local. No obstant, l’OAMR donarà assistència en la tramitació per tots/es aquells/es que ho necessitin bé demanant cita prèvia a través del web https://citaprevia.gestorn.com/palauplegamans/#nbb o trucant al 938 648 056.

Data pub. oficial

31 de maig de 2022Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Enginyer/a Tècnic/a