Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Remissió de la matrícula de les quotes nacionals de l'Impost sobre Activitats Econòmiques per a l'any 2022

#Altres

Descripció

Aquesta matrícula, comprensiva dels subjectes passius que tributen por quota nacional i tenen la seva adreça fiscal en el municipi de Palau-solità i Plegamans, ha estat aprovada per l'Administració tributària de l'Estat.

A l’apartat de tràmits de la seu electrònica de l'ORGT els contribuents degudament identificats podran consultar la matrícula de les quotes nacionals de l'IAE per a l'any 2022 des de 16 al 30 de juny, ambdós inclosos.

Data pub. oficial

15 de juny de 2022Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Documentació adjunta

Comparteix aquest contingut