Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Puntuació de la prova psicotècnica aptitudinal, de personalitat i competencial del procés de selecció d’una plaça Professor/a de Música, especialitat Piano, llenguatge musical per a petits i musicoteràpia

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu la puntuació de la prova psicotècnica aptitudinal, de personalitat i competencial del procés de selecció per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició, d’una plaça de Tècnic/a Mitjà, grup de classificació A, subgrup A2, adscrita al lloc de treball de Professor/a de Música, especialitat piano, llenguatge musical per a petits i musicoteràpia, en règim de personal laboral fix i dotades amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

Data pub. oficial

2 d'agost de 2022Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Documentació adjunta

Comparteix aquest contingut