Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Borsa de treball per a seleccionar una persona com a Tècnic/a Auxiliar de consum per excepcional necessitat de l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu l’anunci oficial:

 

Donada la situació de necessitat de portar a terme la incorporació d’una persona tècnica per atendre les necessitats pròpies del servei, mitjançant la subscripció d'un contracte de substitució d’una treballadora en situació d’incapacitat laboral transitòria, i atès que no disposem de cap borsa de treball de Tècnic/a Auxiliar de Consum vigent.

 

Per urgència, inajornabilitat i excepcional necessitat, l’Ajuntament procedeix a publicar la present borsa de treball per a seleccionar una persona Tècnica Auxiliar en Consum per subscriure un contracte de substitució de la persona que es troba en situació de ILT.

 

El període de presentació de sol·licituds:

 

 . Del dia 11 al 24 de maig de 2023

 

 Documents  que cal aportar per participar en el procés de selecció:

  • Model de sol·licitud normalitzada
  • Currículum Vitae
  • Certificat de català nivell C1
  • TAXA: Aquest procediment de selecció queda exempt del pagament de la taxa de participació en processos de selecció.

 

 Decret relatiu a declarar l’ús de mitjans electrònics obligatori en els processos de selecció de personal que tramiti l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

http://www.palauplegamans.cat/files/doc9892/res2021-98-decret-seleccio-personal.pdf

 

La sol·licitud telemàtica l’heu de formalitzar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament www.palauplegamans.cat

 

En cas de dubte sobre COM PROCEDIR AMB EL TRÀMIT TELEMÀTIC, podeu clicar el següent enllaç:

http://www.palauplegamans.cat/pl17/actualitat/noticies/id3574/palau-solita-i-plegamans-posa-en-marxa-un-servei-d-assistencia-per-ajudar-la-ciutadania-a-realitzar-tramits-online-amb-l-ajuntament.htm

 

Segons la resolució RES2021/19, de 19 de gener del 2021 estan obligades a utilitzar els mitjans electrònics les persones que vulguin participar en processos de selecció organitzats per l'Ajuntament. Queden exclosos els processos selectius dels grups de classificació AP i C2. Dins del grup de classificació C2, serà també obligat l’ús dels mitjans electrònics per aquells processos selectius de personal auxiliar administratiu i del cos de la policia local. No obstant, l’OAMR donarà assistència en la tramitació per tots/es aquells/es que ho necessitin bé demanant cita prèvia a través del web https://citaprevia.gestorn.com/palauplegamans/#nbb o trucant al 938 648 056.

Data pub. oficial

10 de maig de 2023Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Borsa de treball com a Tècnic/a Auxiliar de Consum