Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Anunci llista provisional admesos-exclosos, data proves i nomenament tribunal d'una plaça d’administratiu/va, pel torn de promoció interna

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu la resolució alcaldia llista provisional admesos-exclosos, data proves i nomenament dels membres del Tribunal Qualificador del procés de selecció per cobrir pel torn de promoció interna i mitjançant concurs oposició, d'una plaça d’administratiu/va del Grup C, subgrup C1 en règim de personal laboral fix i dotada amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

 

Data pub. oficial

26 de juliol de 2023Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut