Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Concurs oposició de 6 places de l’escala d’administració general, subescala Auxiliar, Grup C, subgrup C2 de la plantilla de personal funcionari

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu els anuncis del BOPB i DOGC sobre convocatòria pel procés de selecció per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició, 6 places de l’escala d’administració general, subescala Auxiliar, Grup C, subgrup C2 de la plantilla de personal funcionari i constitució d’una borsa d’Auxiliars Administratius per a contractacions temporals o nomenaments d’interinatge que es puguin produir en el termini de dos anys, a partir de la resolució d’aquest procediment, d’acord amb el què s’estableix a  l’article 15.2 i 3  de l’Estatut del Treballadors/es.

 

El període de presentació de sol·licituds:

 

 . Del dia 19 de setembre al 3 d’octubre de 2023

 

 Documents  que cal aportar per participar en el procés de selecció:

  • Model de sol·licitud normalitzada
  • Currículum Vitae
  • Certificat de català C1
  • Justificant del pagament de la taxa 17 € (el pagament s’ha de realitzar abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. El número de compte és  SABADELL ATLÀNTIC: ES05/0081/0060/96/0002072511. La manca de pagament en termini, comportarà automàticament l'exclusió en el procés). En el cas d’exempció, la documentació justificativa, carnet d’estudiant, SEPE, SOC, DARDO...)

 

Decret relatiu a declarar l’ús de mitjans electrònics obligatori en els processos de selecció de personal que tramiti l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

http://www.palauplegamans.cat/files/doc9892/res2021-98-decret-seleccio-personal.pdf

 

La sol·licitud telemàtica l’heu de formalitzar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament www.palauplegamans.cat

 

En cas de dubte sobre COM PROCEDIR AMB EL TRÀMIT TELEMÀTIC, podeu clicar el següent enllaç:

http://www.palauplegamans.cat/pl17/actualitat/noticies/id3574/palau-solita-i-plegamans-posa-en-marxa-un-servei-d-assistencia-per-ajudar-la-ciutadania-a-realitzar-tramits-online-amb-l-ajuntament.htm

 

Segons la resolució RES2021/19, de 19 de gener del 2021 estan obligades a utilitzar els mitjans electrònics les persones que vulguin participar en processos de selecció organitzats per l'Ajuntament. Queden exclosos els processos selectius dels grups de classificació AP i C2. Dins del grup de classificació C2, serà també obligat l’ús dels mitjans electrònics per aquells processos selectius de personal auxiliar administratiu i del cos de la policia local. No obstant, l’OAMR donarà assistència en la tramitació per tots/es aquells/es que ho necessitin bé demanant cita prèvia a través del web https://citaprevia.gestorn.com/palauplegamans/#nbb o trucant al 938 648 056.

Data pub. oficial

18 de setembre de 2023Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • 6 places d'Auxiliar Administratiu/va