Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Convocatòria d’entrevista del procés de selecció per cobrir pel torn de promoció interna i mitjançant concurs oposició, d'una plaça d’administratiu/va del grup C, subgrup C1

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu la convocatòria d’entrevista del procés de selecció per cobrir pel torn de promoció interna i mitjançant concurs oposició, d'una plaça d’administratiu/va del grup c, subgrup c1 en règim de personal laboral fix i dotada amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

 

Data pub. oficial

23 d'octubre de 2023Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Documentació adjunta

Comparteix aquest contingut