Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Puntuació total del procés selectiu de promoció interna d'una plaça d’administratiu/va del Grup C, subgrup C1.

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu la puntuació total del procés de selecció per cobrir pel torn de promoció interna i mitjançant concurs oposició, d'una plaça d’administratiu/va del Grup C, subgrup C1 en règim de personal laboral fix i dotada amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

Data pub. oficial

3 de novembre de 2023Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut