Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Nomenament dels membres del Tribunal Qualificador del procés de selecció de Director/a d’Escola Bressol

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu la resolució d’alcaldia de nomenament dels membres del Tribunal Qualificador del procés de selecció mitjançant concurs oposició lliure per proveir definitivament una plaça grup de classificació A, subgrup A2 de Tècnic/a Mitjà, adscrita al lloc de treball de Director/a d’Escola Bressol, en règim de personal laboral fix de l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

 

Data pub. oficial

10 de novembre de 2023Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Director/a d’Escola Bressol (2023)