Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Convocatòria d’entrevista personal per la Borsa de treball d’educador/a Auxiliar Escola Bressol

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

 

Vista l’acta de la Comissió de Valoració de data 10 de novembre de 2023, s’informa del següent 

 

A la vista de la quantitat de candidatures presentades, la Comissió de Valoració, decideix fer una selecció on en una primera fase, es considerarà com a perfil desitjable i idoni per formar part de la borsa i per tant es convocarà a l’entrevista personal, a les candidatures que compleixin algun dels següents criteris:

  1. Persones que únicament tinguin el Grau Superior de Tècnic/a en Educació Infantil i tinguin una experiència en desenvolupament d’aquestes tasques un mínim de 15 mesos.
  2. Persones que ja estiguin treballant temporalment en les nostres escoles bressol i no provinguin d’una borsa de treball.

 

La Comissió de Valoració acorda deixar la resta de candidatures que no compleixin aquests resultats, en reserva i per una segona fase del procés de selecció.

En base als 2 criteris més amunt explicats, la Comissió de valoració decideix convocar a una entrevista de contrast pel dia 16 de novembre a les següents persones en el següent horari:

 

Nom

4 ultimes xifres DNI

Dia

entrevista

Hora entrevista

Lloc

MAR G.G.

****7542Y

16 Novembre 2023

08:30

Saló de Plens Ajuntament

PAMELA C.S.

****7955Z

16 Novembre 2023

08:45

Saló de Plens Ajuntament

SARA M.S.

****1245S

16 Novembre 2023

09:00

Saló de Plens Ajuntament

HELENA H.D.

****3417S

16 Novembre 2023

09:15

Saló de Plens Ajuntament

ESTER G.M.

****9252X

16 Novembre 2023

09:30

Saló de Plens Ajuntament

MARINA B.F.

****8400Q

16 Novembre 2023

09:45

Saló de Plens Ajuntament

ALBA C.L.

****2431S

16 Novembre 2023

10:30

Saló de Plens Ajuntament

MARINA M.F.

****4749V

16 Novembre 2023

10:45

Saló de Plens Ajuntament

MONTSERRAT R.C.

****7921D

16 Novembre 2023

11:00

Saló de Plens Ajuntament

NEUS S.B.

****6965X

16 Novembre 2023

11:15

Saló de Plens Ajuntament

MARIA V.V.

****0952A

16 Novembre 2023

11:30

Saló de Plens Ajuntament

MARIA DEL MAR M.F.

****9969D

16 Novembre 2023

11:45

Saló de Plens Ajuntament

ESTHER M.R.

****8555T

16 Novembre 2023

12:15

Saló de Plens Ajuntament

MARTA S.C.

****4193E

16 Novembre 2023

12:30

Saló de Plens Ajuntament

AINA S.T.

****4639N

16 Novembre 2023

12:45

Saló de Plens Ajuntament

CLARA R.B.

****9169W

16 Novembre 2023

13:00

Saló de Plens Ajuntament

MARIA MACARENA M.G.

****6641N 

16 Novembre 2023

13:15

Saló de Plens Ajuntament

NURIA C.F.

****8001Y

16 Novembre 2023

13:30

Saló de Plens Ajuntament

 

S’entén que les persones que no estan convocades, son les persones que queden de reserva per a una segona fase del procés de selecció de la borsa convocada.

 

Data pub. oficial

13 de novembre de 2023Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut