Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Anunci llista definitiva admesos-exclosos Tècnic/a auxiliar de Comunicació

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu la resolució d’alcaldia de la llista definitiva admesos-exclosos del procés de selecció per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a auxiliar, grup de classificació C, subgrup C1 de tècnic/a auxiliar de Comunicació, en règim de personal laboral fixe i dotada amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent i creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaris interins o contractacions laborals temporals de Tècnic/a auxiliar de Comunicació.

Data pub. oficial

15 de novembre de 2023Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Tècnic/a Auxiliar de Comunicació (2023)