Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Anunci llista definitiva admesos-exclosos d’una plaça de Director/a Escola Bressol

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu la resolució d’alcaldia de la llista definitiva d’admesos/es i exclosos/es del procés de selecció mitjançant concurs oposició lliure per proveir definitivament una plaça grup de classificació A, subgrup A2 de Tècnic/a Mitjà, en règim de personal laboral fix i dotada amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent, adscrita al lloc de treball de Director/a d’Escola Bressol i constitució d’una borsa de Director/a Escola Bressol per a contractacions temporals o nomenaments d’interinatge que es puguin produir en el termini de dos anys, a partir de la resolució d’aquest procediment, d’acord amb el què s’estableix a  l’article 15.2 i 3  de l’Estatut del Treballadors/es.

Data pub. oficial

17 de novembre de 2023Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Director/a d’Escola Bressol (2023)