Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Convocatòria Mesa de Contractació del servei dels treballs de poda de l’arbrat viari i de zones verdes de Palau-solità i Plegamans

#Contractació

Descripció

A les 12:00 hores del dia 1 de desembre de 2023, pel canal Teams, s’ha convocat la Mesa de Contractació -en acte públic- per assumir i donar conformitat de l’informe sobre la
valoració de les propostes presentades corresponent als criteris de judici de valor i procedir a l’obertura del sobre B, corresponent a l’expedient de contractació del “servei dels treballs
de poda de l’arbrat viari i de zones verdes de Palau-solità i Plegamans, exp. 2023/33-9982.

El que es comunica per a general coneixement.
Tota persona interessada en assistir a l’obertura del sobre únic podrà accedir a la reunió clicant el següent link:

 

Faci clic aquí per unir-se a la reunió de la Mesa de contractació

 

Data pub. oficial

29 de novembre de 2023Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut