Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Convocatòria Mesa de contractació servei Karpalila. Servei d’atenció i assessorament a les violències masclistes i LGBTBIQ-fòbiques, exp. 2023/40-13025

#Contractació

Descripció

A les 12:00 hores del dia 13 de febrer de 2024, pel canal Teams, s’ha convocat a la Mesa de Contractació -en acte públic- per assumir i donar conformitat de l’informe sobre la valoració de les propostes presentades i efectuar proposta d’adjudicació de l’expedient de contractació del “Karpalila. Servei d’atenció i assessorament a les violències masclistes i LGBTBIQ-fòbiques, exp. 2023/40-13025”.
El que es comunica per a general coneixement. 
Tota persona interessada en assistir a l’obertura del sobre únic podrà accedir a la reunió clicant el següent link:

Feu clic aquí per accedir a la reunió

Data pub. oficial

9 de febrer de 2024Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut