Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Anunci llista provisional admesos-exclosos i data proves plaça Tècnic/a Mitjà/ana de Parcs i Jardins

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu la resolució alcaldia de la llista provisional admesos/es i exclosos/es i data, hora i lloc de la realització de les proves sobre el procés de selecció per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició d’una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana grup de classificació A, subgrup A2, adscrita al lloc de treball de Tècnic/a Mitjà/ana de Parcs i Jardins, en règim de personal laboral fixe i dotada amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent i creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaris interins o contractacions laborals temporals de Tècnic/a Mitjà/ana de Parcs i Jardins que es puguin produir en el termini de dos anys a partir de la resolució d’aquest procediment.

 

 

Data pub. oficial

26 de març de 2024Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Tècnic/a Mitjà/ana de Parcs i Jardins (2024)