Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Remissió de la matrícula de les quotes municipals de l'Impost sobre Activitats Econòmiques per a l'any 2024

#Altres

Descripció

Aquesta matrícula ha estat formada per l'ORGT i aprovada per resolució de Gerència del 8 de març d’enguany, inscrita en el llibre de resolucions amb el número 2024/023657, en virtut de la delegació de competències censals concedida pel Ministre d’Hisenda a la Diputació de Barcelona mitjançant la corresponent ordre ministerial.
A l’apartat de tràmits de la seu electrònica de l'ORGT els contribuents degudament identificats podran consultar la matrícula de les quotes municipals de l'IAE per a l'any 2024 des de l’1 al 15 d’abril, ambdós inclosos.

Data pub. oficial

28 de març de 2024

Documentació adjunta

Comparteix aquest contingut