Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

L’alcalde respon a les acusacions del PSC sobre la gestió de la crisi sanitària de la Covid-19 per part de l’Ajuntament

#Gent Gran
#Salut Pública

11/6/2020

Com a conseqüència de les afirmacions del grup municipal del PSC, aparegudes en una inserció publicitària d’un mitjà de comunicació local, amb la intenció de desacreditar la gestió feta des de l’Ajuntament durant la crisi sanitària de la Covid-19, l’alcalde Oriol Lozano, precisa el següent:

 

“El passat dia 31 de març i a través d’un grup de WhatsApp de les alcaldies del Vallès Occidental, diversos alcaldes i alcaldesses vam explicar la situació de les residències de Gent Gran als nostres respectius municipis. A partir d’aquest diàleg, el President del Consell Comarcal, alcalde del PSC, ens va fer arribar un escrit per enviar a la Generalitat. Algunes alcaldies no hi estàvem d'acord, senzillament perquè crèiem que aquesta mateixa carta havia d'anar adreçada a les tres institucions més importants: Govern de la Generalitat, Diputació de Barcelona i, també, Gobierno de España, màxim responsable de la gestió sanitària durant l’estat d’alarma decretat. 

 

Aquesta carta, signada per poc més de la meitat dels ajuntaments de la comarca, majoritàriament governats pel PSC, es va enviar mentre algunes alcaldies encara estavem parlant per intentar arribar a un consens. Fins i tot hi han hagut ajuntaments que, al no participar d’aquest grup WhatsApp, ni tan sols hi figuren en la carta. Ara s’està utilitzant aquest fet, amb informació esbiaixada i intencionalitat política...

 

En relació a la situació de la residència de la Tercera Edat de Palau-solità i Plegamans, com ja se’ls hi va explicar als diferents grups polítics del Consistori –tant a la junta de portaveus extraordinària com a les diferents trobades especifiques– al ser aquest un centre privat, l’única entitat que tenia potestat per demanar aquesta desinfecció era la pròpia residència privada i, en segona instància, la residencia amb col·laboració de l’Ajuntament. 

 

En tot cas, l’Ajuntament va seguir els protocols indicats per la Generalitat, ja que la peticions que es feien a la Delegació del Gobierno, ells mateixos les derivaven a la pròpia Generalitat.

 

Com ja es va informar en diverses rodes de premsa, un cop es va rebre la trucada d’una veïna del poble explicant que el seu avi havia traspassat i que podia ser un possible cas de Covid-19, vam posar-nos en contacte amb les autoritats sanitàries,  les quals, en menys de 24 hores, hi van donar resposta. Des d’aquell dia, les autoritats sanitàries s’han fet càrrec de la situació, com així consta en l’informe que se’ls hi va entregar als grups polítics municipals a la junta extraordinària de portaveus.

 

Per concloure, dir que les preguntes elevades en la publicitat referida del grup del PSC, s’havien respost a les juntes de portaveus; unes qüestions que, d'altra banda, les podrien haver formulat en el Consell de Salut, on també hi van assistir els responsables de la residència, o bé en el Consell de Benestar Social. Però, el grup municipal del PSC ha decidit fer-ho en un mitjà de comunicació i en una forma en la qual no tinc capacitat de resposta. Per això entenc que és un missatge malintencionat.”

 

Comparteix aquest contingut