Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

L’Ajuntament impulsa un programa d’habitatge públic de lloguer assequible

#Acció Social
#Urbanisme

1/12/2020

El Ple aprova inicialment la modificació del POUM per assignar l’ús d’allotjament dotacional a una finca del sector de La Pineda.

 

S’hi ubicarà un projecte de construcció d’habitatges protegits de lloguer social per a habitants de Palau-solità i Plegamans, en el marc del conveni de col·laboració entre l’INCASOL, l’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

És una prioritat de l’Ajuntament garantir l’accés a un habitatge digne, combatre situacions d’emergència residencial a la vila i dur a terme polítiques d’habitatge públic destinades a atendre les necessitats de la ciutadania.

 

El ple municipal de novembre de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla D’Ordenació Urbanística Municipal POUM, dirigida a assignar l’ús d’allotjament dotacional a la finca, de titularitat municipal, situada al C. Borrell s/n. en el sector de La Pineda. La proposta es limita a canviar l’ús docent i cultural social i religiós pel d’allotjament dotacional a la finca, amb l’objectiu de poder materialitzar-hi una promoció pública.

 

Aquesta modificació es fa en el marc del conveni de col·laboració entre l’Institut Català del Sòl de la Generalitat de Catalunya INCASOL, l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per a la construcció de 36 habitatges al C. Borrell. Aquest conveni va ser aprovat per unanimitat de tots els grups polítics en el ple municipal del mes de juliol.

 

La finalitat del conveni és promoure el desenvolupament d’una promoció d’allotjament dotacional en règim de lloguer al municipi, sotmesa al règim dels habitatges amb protecció oficial.  Prèviament l’INCASOL va analitzar en un informe la demanda d’habitatges i concloure la necessitat de realitzar una promoció d’habitatge de lloguer assequible. També analitzava les possibles ubicacions i indicava la del sector de La Pineda com la més adient.

 

El futur projecte d’urbanització de la finca es preveu en un horitzó de quatre anys (2024). L’ocupació és del 50% de la parcel·la com a màxim i l’edificació de 36 habitatges de PB i dues plantes com a màxim. El regidor d’urbanisme, Jordi Plaza, va reunir-se fa uns dies amb els veïns i veïnes per convidar-los a participar en la redacció del projecte.

 

L’objectiu de l’Ajuntament és combatre les situacions d’emergència residencial, augmentar el nombre d’habitatges protegits en règim de lloguer i a més, contribuir a la moderació dels preus dels lloguers en habitatges privats.

 

Jordi Plaza “ És evident que cal iniciar polítiques d’habitatge públic amb urgència a la nostra vila, i aquest és el sector idoni per començar, permetent-nos gaudir d’habitatge públic el més ràpidament possible. L’informe d’INCASOL deixa clar que els espais disponibles actualment en el POUM no són viables per aquest ús i assenyala aquest sector com el millor emplaçament possible per dur a terme aquest projecte”.

 

Els habitatges seran adjudicats en règim de lloguer per a persones amb residència habitual i permanent al municipi de Palau-Solità i Plegamans. L’administració, conservació i manteniment dels habitatges serà assumit per la Generalitat a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  La definició dels criteris d’adjudicació es fixarà conjuntament amb l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les bases per l’adjudicació dels habitatges les redactarà l’Ajuntament tenint en compte els resultats del Pla Local d’Habitatge que s’està duent a terme.

 

L’habitatge a Palau-solità i Plegamans, una necessitat urgent

El mercat immobiliari de Palau-solità i Plegamans, es troba estancat i tot i que la demanda de lloguer és superior a la oferta, aquesta tendeix a la baixa. L ‘evolució del preu mitjà de lloguer entre l’any 2008 i el  2018 ha fluctuat entre els 495€ mensuals i els 640€ mensuals.

 

Les polítiques d’habitatge són bàsicament amb caràcter d’ajudes personals. La greu crisi econòmica i social provocada per la pandèmia del COVID 19 ha fet que les ajudes d’urgència de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament destinades a l’habitatge s’han triplicat en el període de març a setembre del 2020, passant de 15.869 € a  58.616 €, el 44% del total de les prestacions econòmiques en aquest període,  de 132.888 €. Recentment l’Ajuntament ha adquirit per la modalitat de tempteig,  un pis a la vila per al seu ús com habitatge d’emergència.

Comparteix aquest contingut