Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Millores en el tram pavimentat de la Ronda Verda

#Espais Publics

26/4/2021

L’activitat en aquesta àrea no es veurà alterada perquè la zona adjacent és prou ampla

 

L’Ajuntament comença aquesta setmana les feines d’arranjament del tram pavimentat de la Ronda Verda comprès entre els carrers Indústria i Camí de Can Llonch. L’import de l’obra puja a 42.786,51€

 

Els treballs consistiran principalment en la formació d'encaixos a les zones d'entrega de la capa, el repicat de tapes de serveis i posades a la nova cota de l'asfaltat, el  fresat de les zones mes amples malmeses, i el subministrament, estesa, anivellat i compactat d’ una capa mescla bituminosa en calent.

 

Un cop acabades les obres es procedirà a fer, novament,  la segregació de l’espai per a ciclistes mitjançant la senyalització horitzontal adient per aquest ús així com el repintat de totes aquelles marques vials que es puguin malmetre per les obres.

 

L’afectació als usuaris (vianants i ciclistes) serà mínima perquè en, aquest tram de la ronda, la zona verda adjacent és suficientment ample com per poder seguir fer-ne ús de la mateixa.

 

La durada prevista, aproximada  de les feines és de 10 dies hàbils sempre que les circumstàncies climatològiques ho permetin.

 

Reparació de flonjalls al carrer Barcelona

 

D’altra banda, aquesta setmana també comencen les feines de reparació de diversos flonjalls al tram del carrer Barcelona comprès entre l’església de Sant Genís i el carrer del Camí Reial. En aquest cas, es farà la demolició dels trams malmesos i s’excavarà per tal de fer un reforç més efectiu del ferm. També es pavimentarà la zona afectada, es reposaran les peces de rigola malmeses, i es pintaran les marques vials que es vegin afectades per  les obres.

 

Mentre durin les feines es restringirà l’estacionament en aquest tram de vial i s’habilitaran les mesures necessàries per garantir l’accés al pàrquing que hi ha a la zona afectada. Així mateix, es restringirà l’estacionament dels vehicles al costat est del carrer Ntra. Sr. de Montserrat per facilitar la sortida dels vehicles pesats que es vulguin incorporar a l’av. Catalunya. S’informarà al supermercat (Bon Preu) i a la benzinera d’aquesta circumstància perquè puguin informar adequadament d’aquesta circumstància als seus clients.

 

Aquestes feines, que es podran perllongar durant una setmana, estan incloses a  dins de la contractació per al Manteniment de Vials del municipi.

Comparteix aquest contingut