Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

L’Ajuntament permetrà que els locals buits en planta baixa siguin habitatges de protecció pública o per persones amb mobilitat reduïda

#Urbanisme

13/5/2022

La proposta va ser aprovada pel Ple Municipal el passat 28 d’abril

 

El Ple Municipal celebrat el passat 28 d’abril va aprovar la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per tal de permetre que els locals buits situats a les plantes baixes dels edificis es puguin destinar a habitatges assequibles per a persones amb mobilitat reduïda i habitatges de protecció pública.

 

El Pla Local d’Habitatge es va aprovar pel Ple en la sessió que es va celebrar el 25 de març de 2021, i recollia, entre d’altres, la necessitat de dur a terme aquestes actuacions relatives a la reconversió de determinats emplaçaments. Posteriorment, per part dels serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament s’ha emès un informe favorable respecte a aquesta modificació puntual del POUM, als efectes de dur a terme la seva tramitació.

 

Ara, la proposta serà sotmesa al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes. Alhora, el consistori sol·licitarà els informes sectorials pertinents, en aquest cas, a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

Per aquest motiu, se suspenen pel termini d’1 any la suspensió de l'atorgament de llicències o comunicacions prèvies en l’àmbit dels immobles inclosos en la Modificació, posant de manifest que es podran atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat.

 

El regidor d’Urbanisme, Jordi Plaza, ha destacat que l’objectiu d’aquesta iniciativa és “promoure l’ocupació d’aquests espais buits i que permetrà revitalitzar el paisatge urbà del municipi”. A més, ha recordat que “el dret a l’accés a l’habitatge és una peça clau de l’Estat del Benestar”

Comparteix aquest contingut