Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Resum del Ple Municipal del 26 de maig de 2022

#Plens

27/5/2022

El Ple Municipal de Palau-solità i Plegamans va celebrar ahir, dijous 26, la sessió corresponent al mes de maig

 

Aquest ple es va celebrar de manera presencial al Saló de Plens de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

 

Es pot escoltar l’àudio sencer de la sessió al web de Ràdio Palau (www.radiopalau.cat) durant un mes i, de forma permanent, al lloc web de l’Ajuntament (www.palauplegamans.cat), apartat Ple Municipal. A més podeu de tornar-lo a veure pel canal de Youtube.  

 

El Ple Municipal està format per 17 membres, tot i que en aquesta sessió es va absentar la regidora del PSC. Els regidors i regidores presents al Ple Municipal van emetre els seus vots per aprovar o rebutjar els següents punts de l’ordre del dia:

 

 1. El Ple aprova per unanimitat la sessió del ple de data 28 d’abril de 2022.

 

 1. El Ple aprova per unanimitat una modificació pressupostària de crèdit extraordinari per incorporació de romanent i generació de crèdit de 271.714,20 euros per la pavimentació del Camí Creu de Baduell.

 

 1. El Ple aprova per unanimitat una modificació pressupostària de transferència de crèdit entre partides.

 

 1. El Ple aprova per unanimitat la modificació de la taxa per utilització de locals i instal·lacions culturals.

 

 1. El Ple aprova per unanimitat el conveni de cooperació administrativa entre l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per a la redacció i execució del projecte de les obres de millora de la pavimentació del carrer Camí Creu de Baduell.

 

 1. El Ple aprova per unanimitat l’alteració de qualificació jurídica bé i cessió de l'espai del Castell de Plegamans passant de bé públic a bé de domini patrimonial.

 

 1. El Ple ratifica per unanimitat l’acord adoptat pel Patronat de la Fundació Folch i Torres al primer trimestre 2022, en la sessió extraordinària de 29 de març de 2022.

 

 1. El Ple aprova per unanimitat l’acord per a la perllongació forçosa del servei del subministrament de l’aigua.

 

 1. El Ple aprova per unanimitat l’acord d’inici d’expedient de perllongació forçosa de la prestació del servei públic de neteja viària del municipi per garantir-ne la continuïtat.

 

 1. El Ple aprova per unanimitat l’acord d’inici d’expedient per perllongació forçosa de la prestació del servei públic de deixalleria municipal i recollida de fibrociment per garantir-ne la continuïtat.

 

 1. El Ple aprova la proposta de resolució d’al·legacions i d’aprovació definitiva de l’actualització parcial de la valoració de llocs de treball de l’Ajuntament.

 

 1. SÍ 14: ERC (6), Junts per Palau (3), PSC (3) Ciutadans (2)
 2. Abstencions 2: Primàries (1), PSC (1)

 

 1. El Ple aprova per unanimitat l'ampliació de la plantilla de funcionaris corresponent a l’any 2022.

 

 1. El Ple aprova per unanimitat l’acord de difusió de la redacció de les bases d’adjudicació de dos habitatges públics en règim de lloguer de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

 

 1. El Ple aprova per unanimitat el calendari de les festes locals corresponents a l'any 2023: el 5 de juny i el 29 d’agost.

 

 1. El Ple aprova el Pla d'Educació

 

 1. Sí 15: ERC (5), Junts per Palau (3), Primàries (1), PSC (4) i Ciutadans (2)
 2. Abstencions 1: ERC (1)

 

 1. El Ple ratifica per unanimitat l'adhesió a la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el poble sahrauí i el pagament de la quota anual de soci, exercici 2022.

 

 1. El Ple dona compte del control intern de l'exercici

 

 1. El Ple dona compte de l’execució del pressupost del primer trimestre de

 

 1. El Ple dona compte de l’informe d’intervenció trimestral respecte del pagament de factures del primer trimestre de 2022.

 

 1. El Ple dona compte de les resolucions emeses per l'alcaldia i acords de la junta de govern local des de l'última sessió plenària.

 

 1. El Ple vota per unanimitat acceptar una proposta d’urgència. El Ple aprova per unanimitat la modificació del preu públic per la venda de llibres publicats per aquest Ajuntament i d’altres publicacions de caràcter anàlogues.
 2. El Ple va finalitzar amb el punt de precs i preguntes.

 

Comparteix aquest contingut