Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

L’Ajuntament signa un conveni amb l’associació Progat Palau pel control de gats de carrer

#Salut Pública

17/6/2022

El consistori atorga una subvenció directa de 4.000 euros a l’associació

 

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha signat aquest dimecres un conveni amb l’associació Progat Palau pel control de gats de carrer, amb la concessió d’una subvenció directa de 4.000 euros. L'Ajuntament pretén així donar suport econòmic a les tasques de gestió de les colònies i, a la vegada, garantir unes bones condicions de vida i de salut als animals.

 

Per la seva banda, Progat Palau es compromet entre altres coses a desenvolupar les tasques de seguiment de l’alimentació dels gats; capturar els animals per a la seva esterilització; tutelar l'esterilització dels animals i altres tractaments veterinaris pel control sanitari de la colònia; retornar-los a les colònies; o comprar el material necessari per a executar aquestes actuacions.

 

El regidor de Salut Publica, Jordi Pujol, ha comentat que: “ L’Ajuntament de Palau fa control de colònies de gats de carrer des de fa més de 10 anys, no obstant pensem que la signatura del conveni amb Progat Palau, farà que puguem unir esforços per dur a terme un millor control de gats de carrer”

 

Pujol ha afegit: "Durant el confinament s’ha dut a terme un cens de colònies de gats i, tenint en compte que Palau és un municipi amb una extensió molt gran i amb moltes urbanització, tenim un gran nombre de colònies de gats. Això fa necessari que actuem a través del mètode CER (Captura – Esterilització i Retorn) i així evitar que es reprodueixin sense control”.

 

De la seva banda, la la presidenta de l'entitat Progat Palau, Judit Garcia, ha indicat: “De moment ja estem treballant en el control de les colònies, fent esterilitzacions i alimentacions, i intentant arribar a tot el poble. Així mateix, animem a tothom a col·laborar amb Progat Palau”

 

Compromisos de l’Ajuntament

 

Amb la signatura d’aquest acord, el consistori adquireix els següents compromisos:

 

 1. Acceptar la co-responsabilitat en l’organització de la gestió de les colònies de gats així com de la cura i de la manutenció adequada dels gats que les conformen.
 2. Nomenar un responsable de l’Ajuntament que tindrà relació amb l’entitat per tal de col·laborar en el seguiment de les actuacions i donar resposta a les incidències que poguessin sorgir en el compliment d’aquest conveni.
 3. Tenir coneixement de la situació de totes les colònies de gats urbanes i rebre la informació procedent de l’entitat a fi de gestionar-les, així com identificar les àrees d’actuació prioritàries.
 4. Mantenir el cens de les colònies de gats de carrer actualitzat.
 5. Aprovar anualment l’aportació econòmica per tal que l’entitat pugui desenvolupar els compromisos del tercer apartat del present conveni.
 6. Derivar a l’entitat a totes aquelles persones que tinguin dubtes, interessos o aportacions de qualsevol mena relacionades amb les colònies urbanes de gats.
 7. Permetre que l’entitat instal·li dispositius a la via pública, sempre que compleixin amb els requisits establerts per part de l’Ajuntament, destinats a l’alimentació, la qual serà de pinso sec i aigua en la  quantitat necessària.
 8. Permetre que l’entitat pugui gestionar les colònies de gats de carrer, excloent les colònies a l’interior d’empreses o gats particulars, directament amb la Protectora, seguint els següents criteris de priorització:
 • Femelles
 • Gats/es que requereixin atenció veterinària
 • Colònies existents a la signatura del conveni
 1. Permetre que l’entitat pugui gestionar la recollida de cadells de gat (menors de 2 mesos) de carrer directament amb la Protectora, sempre que no siguin particulars.
 2. Executar activitats i accions de conscienciació i sensibilització de tinença responsable d’animals, així com promoure el no maltractament i abandonament dels animals a la població.
 3. Garantir una formació inicial a voluntaris i alimentadors de colònies de gats de carrer.
 4. Donar suport a la difusió de les activitats que dugui a terme l’entitat.
 5. Mantenir el conveni amb una Protectora durant el període de temps que dura el conveni amb l’entitat.
 6. Informar a l’entitat quan l’Ajuntament rep l’avís del veïnat d’un gat mort o ferit en la zona.
 7. Facilitar, en la mesura del possible, el lliurament de contenidors de reciclatge per utilitzar-los com a cathotels.

 

Compromisos de Progat Palau

 

Per la seva banda, l’associació Progat Palau es compromet a:

 1. Acceptar la co-responsabilitat en l’organització de la gestió de les colònies de gats així com de la cura i de la manutenció adequada dels gats que les conformen.
 2. Nomenar un responsable que tindrà relació amb l’Ajuntament per tal de col·laborar en el seguiment de les actuacions i donar resposta a les incidències que poguessin sorgir en el compliment d’aquest conveni.
 3. Mantenir nets els punts d’alimentació de manera que s’evitin situacions insalubres que puguin suposar un risc sanitari.
 4. Col·laborar i adequar en els punts d’alimentació dels gats de carrer amb la compra de material que es precisi (cathotels, menjadores, cartells identificatius, etc...).
 5. Controlar i alimentar la colònia amb pinso sec i aigua en la quantitat necessària en el lloc acordat amb l’Ajuntament. En cas de necessitat, proporcionar menjar humit específic per a gat, amb la condició que els gats el consumeixin mentre l’alimentador està a la colònia.
 6. Contactar amb totes les persones alimentadores per assolir una correcta coordinació en les diferents tasques i amb aquelles interessades i possibles persones voluntàries a fi d’aconseguir la seva col·laboració i implicació.
 7. Aplicar el mètode CER i coordinar-se amb la Protectora seguint els criteris de priorització establerts en el punt 8 del segon apartat.
 8. Col·laborar econòmicament amb la esterilització dels gats de carrer.
 9. Informar a l’Ajuntament cada 3 mesos de l’estat o situació de la colònia, nombre d’individus que la conformen amb la  màxima precisió possible de dades (gènere, esterilitzats o no i presència o absència de cadells de gat o individus fèrtils). L’Ajuntament facilitarà les fitxes per tal de recollir les dades.
 10. Comunicar a l’Ajuntament, cada 3 mesos, les noves colònies de gats de carrer per tal de mantenir el cens actualitzat: estat o situació de la colònia, nombre d’individus que la conformen amb la màxima precisió possible de dades (gènere, esterilitzats o no i presència o absència de cadells de gat o individus fèrtils). L’Ajuntament facilitarà les fitxes per tal de recollir les dades.
 11. Presentar una memòria anual de les activitats dutes a terme per l’entitat i la relació de despeses de l’any natural.
 12. Realitzar els possibles trasllats de gats entre colònies i ubicacions amb motiu justificat i amb previ consens de l’Ajuntament.
 13. Cooperar amb l’Ajuntament en tasques de protecció d’animals i en les accions de conscienciació de la població i de la reducció d’abandonaments i maltractament als animals.
 14. Indicar la col·laboració de l’Ajuntament en el desenvolupament de la seva activitat i afegir el emblema o logotip de l’Ajuntament en el material que es difongui.
 15. Col·laborar i adequar en els punts d’alimentació dels gats de carrer amb la compra de material que es precisi (cathotels, menjadores, cartells identificatius, etc...).

 

Comparteix aquest contingut