Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Emergència per Sequera

#Alcaldia

5/2/2024

Ban d’alcaldia sobre les restriccions d’abastament d’aigua a Palau-solità i Plegamans.

 

En data 01/02/2024 s’ha publicat al DOGC la Resolució ACC/220/2024, d’1 de febrer, del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, per la qual es modifiquen els estat de sequera hidrològica i es declara l’entrada en emergència a les unitats d'explotació Embassaments del Ter-Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Llobregat; es declara la sortida d'alerta de la unitat d'explotació del Consorci d'Aigües de Tarragona i s'actualitzen diversos estats de sequera pluviomètrica.  Aquestes mesures inclouen 202 municipis -entre els quals hi ha Palau-solità i Plegamans-,  de les conques internes amb sis milions d'habitants, un cop s’han situat per sota del 16% de reserves, tal com estableix el pla.

 

Per aquest motiu cal atendre les següents restriccions expressades al BAN.

 

Així doncs, durant el període comprès entre el 2 de febrer de 2024 i fins que es recuperin les reserves d’aigua, l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans demana que es faci un ús responsable per tal de poder garantir el subministrament d’aigua.

 

L’ús d’aigua per a abastament de població resta sotmès a les restriccions següents:

 

Volum màxim d’aigua per habitant i dia

Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 200 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

 

Neteja de Vehicles

 • Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte que la neteja es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles amb recirculació d’aigua.

 

Neteja de carrers i mobiliari urbà

 • Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. Es pot utilitzar aigua regenerada o aigua freàtica.
 • Es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

 

 Reg de zones verdes i jardins, públics i privats

Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte:

 • Per la supervivència d'arbrat i jardins botànics públics si es fa amb aigües regenerades o amb aigües freàtiques.
 • El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable.

 

Reg Esportiu

 • El reg de camps esportius de gespa (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica només de l'esport federat, es podrà dur a terme amb aigua regenerada o freàtica.
 • S’han d’aplicar les mesures d'estalvi addicionals equivalents al volum d'aigua emprat en el reg, incloent si cal el tancament de dutxes.
 • El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable.

 

Piscines públiques, privades, comunitàries (inclou les d’establiments turístics)

Està prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines. Només està permès el re ompliment parcial, utilitzant aigua en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària i que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, de:

 • Piscines cobertes inscrites al cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, sempre que apliquin mesures d’estalvi equivalents al volum d’aigua utilitzat en el re ompliment (tancament de dutxes o altres).
 • Piscines descobertes que s’utilitzen tot l’any per a la pràctica esportiva federada. Estan obligades a tancar les dutxes per compensar el seu ús.

 Està permès l’ompliment i re ompliment parcial de:

 • Piscines d’ús terapèutic ubicades en hospitals, residències i centres d'educació especial, i centres de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, així com també en piscines particulars destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta.

 

Fonts ornamentals

 • Es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua excepte els refugis de fauna en perill d'extinció o destinats a la recuperació de les espècies autòctones, que es poden omplir amb la mínima quantitat d’aigua indispensable procedent de la regeneració o del freàtic.

 

Dutxes a les platges

 • Es prohibeix utilitzar les dutxes i instal·lacions per a la neteja dels peus a les platges.

 

Pistes de gel i altres usos temporals

 • Es prohibeix la realització d’actes lúdics, públics o privats, que comportin la utilització d'aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d’ús lúdic, les festes de l'escuma, els jocs d'aigua o similars.

 

Eliminació de pols en l’aire

 • Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

 

La resta d’usos hauran de reduir els seus consums en funció del tipus, tal com es detalla a continuació:

 • Supressió del reg agrícola en un 80% (es podrà autoritzar només el reg de supervivència de conreus llenyosos).
 • Reducció de l’ús de l’aigua per a usos ramaders del 50%.
 • Reducció del 25% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.
 • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans).
 • Les administracions locals, a través dels seus plans d’emergència poden establir limitacions/prohibicions addicionals a l’ús de l’aigua en instal·lacions esportives, públiques/privades i en espais lúdics.
 • Els usuaris no domèstic aplicaran les mesures previstes en els plans d’estalvi municipals/sectorials.
 • Supressió total del reg per a usos privats i/o recreatius, tret de les excepcions establertes pel Govern.

 

Degut a l’excepcionalitat de la greu situació de sequera que pateix Catalunya, cal prendre consciència i extremar el màxim l’eficiència en l’ús de l’aigua. Així doncs, des de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es fa una crida a la responsabilitat i solidaritat per assegurar el compliment d’aquesta normativa.

 

 

Enllaços relacionats

Comparteix aquest contingut