Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

S’aprova el codi ètic i de bon govern de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

#Comunicació

16 de febrer de 2021

L’objectiu és garantir una gestió política propera i compromesa amb la ciutadania i ser transparents en la gestió dels recursos públics municipals

 

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha aprovat el Codi Ètic i de Bon Govern, per tal de recollir els principis, les regles i els models de conducta a seguir per les persones que ocupen càrrecs electes i per a tot el personal.

 

Segons la regidora de Govern Obert, Eva Soler, “la seva finalitat és garantir una gestió política propera i compromesa amb la ciutadania i oferir mecanismes eficaços, democràtics i transparents en la gestió dels recursos públics municipals”.

 

Els objectius específics són:

  • Integrar la dimensió ètica en el funcionament de l’Ajuntament .
  • Incorporar les estratègies d’actuació per a la consecució d’una democràcia real i efectiva, a través de la participació ciutadana i del govern obert.
  • Definir les línies bàsiques que han de presidir la gestió municipal.
  • Reforçar els estàndards de conducta en l’exercici de les responsabilitats públiques.
  • Delimitar les pautes per a les relacions adequades entre els àmbits de govern i administració i normalitzar les relacions personals internes.

 

Totes les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest Codi Ètic actuaran a partir dels valors i principis democràtics, però també d’acord amb una sèrie de principis: D’igualtat i de no discriminació; de legalitat; de proporcionalitat; d’absència d’abús de poder; d’imparcialitat, independència i objectivitat; d’eficàcia, economia i eficiència; de dedicació al servei públic i exemplaritat; d’obertura, transparència i confidencialitat; d’integritat i honradesa; de responsabilitat social i proporcionalitat; de modernització i millora contínua; de credibilitat; d’accessibilitat; de sostenibilitat; i per facilitar el control extern.

 

També es contempla seguir uns principis ètics i de conducta com respectar els drets humans i les llibertats de la ciutadania o treballar per la inclusió i la cohesió social, entre d’altres.

 

El nou codi ètic estableix la relació entre els càrrecs electes, així com entre el govern municipal i l’oposició, mantenint, per exemple, reunions periòdiques per donar compta d’iniciatives i afavorir el consens.

 

L’Ajuntament designarà una Comissió d’Ètica perquè faci un seguiment i una avaluació periòdica del Codi Ètic. Els membres de la Comissió seran nomenats al ple municipal. Aquestes revisions periòdiques es duran a terme, com a mínim, un cop l’any.

 

Per obtenir més informació podeu entrar al document dels Acords de Ple de data 28 de gener de 2021 on trobareu la informació del: Codi ètic i de bon govern

Comparteix aquest contingut