Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Consulta del cens electoral, eleccions 20 novembre

S’informa a tots els ciutadans que amb motiu de la celebració el proper dia 20 de novembre de les Eleccions Generals 2011 i conforme a l’establert a l’article 39.2 de la Llei orgànica 5/1985 de 19 de juny, del Règim Electoral General, modificada per la Llei orgànica 2/2011, l’Ajuntament està obligat  a mantenir un servei de consultes de les llistes electorals vigents pel període comprès entre el 3 i el 10 d’octubre d’enguany, ambdós inclosos.


La consulta podrà efectuar-se a les oficines Municipals (Plaça de la Vila, 1) prèvia identificació de l’interessat i qualsevol persona podrà presentar reclamació dirigida a la DPOCE pel que fa a les seves dades censals, pel que la Corporació disposa dels  oportuns impresos de reclamació sobre inclusió, exclusió i modificació de dades censals pel cas que sigui necessari.


Es recorda que els electors que poden participar en aquestes eleccions són:


- Electors espanyols residents en el municipi.

- Electors espanyols  residents absents.


El que es fa saber per a coneixement general.Palau-solità i Plegamans, 29 de setembre de 2011L’alcaldessa


Teresa Padrós Casañas        


Data celebració

Del 3 d'octubre de 2011 al 10 d'octubre de 2011

iCalendar

Comparteix aquest contingut