Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Institut Can Periquet

Institut i Escola Can Periquet.

Oferta Educativa

1r i 2n d’Educació Secundària Obligatòria (ESO); alumnes a partir de 12 anys.

 

Horari

De dilluns a divendres, de 8 a 14.30h.

 

Projecte Educatiu

L’Institut Can Periquet és un centre de nova creació que va obrir les seves portes el curs 2017/2018.

És un centre educatiu català, obert, inclusiu, democràtic, participatiu, innovador, laic, emprenedor i en permanent creixement, tant en l’àmbit pedagògic com humà.

 

El nostre Projecte Educatiu es fonamenta en:

• El respecte, entre iguals i amb tots els membres de la comunitat educativa.

• La confiança i seguretat, fruit de les vivències del dia a dia dins i fora de l’institut.

• El diàleg, saber escoltar i expressar els nostres sentiments i les nostres emocions.

• La participació dels alumnes en la vida del centre, dels pares i mares i de tota la comunitat educativa.

• L’autonomia i la responsabilitat per créixer i avançar.

 

Plantejaments educatius

Àmbit del coneixement

• Treball globalitzat interdisciplinari per Projectes: proposta d’eixos transversals que inclouen l’àmbit científic-tecnològic, social i natural.

• Treball per àmbits: lingüístic, matemàtic, digital, de creixement personal i social (Educació Musical, Educació Física) i creatiu (tallers per desenvolupar habilitats artístiques).

• Llengua anglesa: hores de conversa, amb grups reduïts, a partir de centres d’interès.

• Lectura: exercicis diaris per adquirir l’hàbit lector i el plaer per la lectura.

 

Àmbit de la cohesió social i la convivència

• Tutoria grupal setmanal amb l’objectiu de cohesionar el grup i donar eines i estratègies pel desenvolupament emocional.

• Tutoria individual: seguiment i acompanyament dels alumnes de forma personalitzada i contacte amb les famílies per informar, col·laborar i participar de l’educació dels seus fills/es.

• Convivència basada en la cultura de la pau i per això aposta per la mediació i les pràctiques restauratives com a filosofia de centre i com a forma d’entendre les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa.

• Participació dels alumnes: tutoria assembleària setmanal per decidir tot allò que té a veure amb la vida del centre.

• Participació de les famílies: comunicació periòdica amb el tutor individual i, participació en el procés d’avaluació del seu fill/a i en activitats dissenyades pels alumnes (Projectes), a través de l’AMPA i en tot allò que té a veure amb la vida del centre.

 

Atenció a la diversitat

La inclusió educativa és un dels principis del nostre centre i per això les mesures adoptades permeten la integració dels alumnes dissenyant entorns d’aprenentatge flexibles que ofereixin oportunitats a tots els nostres alumnes.

• Grups heterogenis.

• Metodologia de treball: dos professors a l’aula en la majoria d’àmbits.

• Atenció i ensenyament personalitzat per tots els nois i noies amb NEE.

 

Dades de contacte

Adreça: carrer Camí de Can Llonch, s/n

Codi postal: 08184

Horari: de 8 a 14.30h

Email: inscanperiquet@xtec.cat 

Web: www.inscanperiquet.cat

Telèfon: 93 864 35 29

Enllaços relacionats

Comparteix aquest contingut