Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Escola Palau

Escola Palau, vista del pati.

Edats
Educació infantil i primària; alumnes de 3 a 12 anys.

 

 

Horari del centre
Edu Matí de 9:00 a 12:30 i tarda de 15:00 a 16:30 h.

 Itinerari educatiu
Es treballa en coordinació amb les escoles bressol de la població i els Instituts Ramon Casas i Carbó i Can Periquet.

 


Projecte educatiu

Centre públic i, com a tal, democràtic i aconfessional, respectuós amb les diferents religions i ideologies. La llengua d’aprenentatge és la catalana; es garanteix però, el domini oral i escrit de les dues llengües oficials: el català i el castellà. La llengua estrangera és l’anglès i es comença a introduir a Educació Infantil.

Metodològicament s’opta per un ensenyament actiu,  on les noves tecnologies hi són molt presents, en un ambient de responsabilitat, de convivència, de solidaritat, de no discriminació i de coeducació i compromès amb el medi ambient.

On la relació escola família és molt important per el creixement intel·lectual i personal de l’alumne.

 

 

Equipaments

L’escola disposa:

- Aula d’educació especial.
- Aula d’audició i llenguatge.
- Biblioteca.
- Aula d’experimentals / anglès.
- Aula d’anglès per Educació Infantil.
- Aula de música.
- Aula  d’informàtica + Tauletes tàctils i portàtils.
- Gimnàs/teatre amb vestuaris per a nois i noies.
- Aula de psicomotricitat.
- 6 horts escolars.
- Pista poliesportiva.
- Pati per a Educació Infantil.
- Pati per a Educació Primària.
- Menjador i servei de cuina propi.

- Totes les aules disposen de pissarra digital.

 


Programes especiífics del centre

En el Pla Anual de centre es programen i aproven les activitats que es realitzen al llarg del curs per millorar les Competències Bàsiques de l’alumnat.

Formem part de la Xarxa d’Innovació Educativa de Catalunya XIEP.

 

L’escola va posar en marxa, durant el curs 2002-2003, un Pla estratègic de L’hort com a fil motivador per a  l’adquisició de les competències bàsiques, es continua treballant el projecte de l’hort al llarg de tota l’escolarització. Actualment estem  dins la Xarxa d’Escoles Verdes de Catalunya.

 

Programa d’Impuls a la Lectura de la Generalitat de Catalunya. Volem potenciar el gust per llegir,saber llegir i llegir per aprendre.

Realitzem:

- Apadrinaments lectors dels alumnes de 5è amb els de 1r.
- Hora del conte a Educació Infantil.
- Tertúlies literàries entre els alumnes a Primària.
- Visita d’autors o il·lustradors literaris a P5, 2n, 3r, 4t i 5è.
- Tallers de lectura a E Primària.
- Programa enrola’t a C Mitjà i C Superior.

 

Pla d’Acció Tutorial: Escola coeducativa que treballa els valors i les emocions dels alumnes des de P3 fins a 6è. L’escola participa en les activitats intercentres proposades per CEVA (Comunitat Educativa pels Valors).

 

Participem al Programa Cantània de l’Auditori de Barcelona, on els nostres alumnes de Cicle Superior representen una obra musical amb música i veu en directe amb alumnes d’arreu de Catalunya.

 

Grups reduïts de parla a Educació Infantil un cop per setmana.

 

Fem Desdoblaments heterogenis de 12 o 13 alumnes a primària per treballar: català, matemàtiques i anglès.

 

Les TAC estan molt present dins del currículum dels nostres alumnes:

- PDI a totes les aules.

- Informàtica amb grups reduïts, una sessió setmanal, de P4 a 6è a l’aula d’informàtica.

- Utilització de tauletes tàctils i d’ordinadors portàtils dins de l’aula.

- Tallers de pensament computacional “robòtica” de P3 a 6è.

 

Metodologia activa: Treball per projectes, tallers, treball cooperatiu,ambients...

 

Potenciació de la participació dels alumnes a la vida escolar (assemblea de Delegats de Classe de CM i CS) i a la vida municipal (Consell d’Infants).

 

Potenciació de la participació de les famílies: Es realitzen activitats conjuntes entre pares i fills a Educació Infantil i Primària.

 

Es treballem  les festes tradicionals catalanes: Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi.

 

Es fan sortides pedagògiques d’un dia a tots els nivells. Colònies de tres dies - dues nits a P5, 2n i 4t.

 

Viatge de fi de curs a 6è de cinc dies - quatre nits.

 

Participem en les activitats que organitza l’Ajuntament.

 

 

AFA (apa_escola_palau@hotmail.com)
Tel. 620 60 56 41

 

 

afaescolapalau@hotmail.com

Horari d'atenció

Dilluns, Dimecres i Divendres de 9.00 a 12.40h

Dimarts i Dijous de 15.00 a 16.30h

 


Serveis que l´AFA organitza:

 

- Servei de menjador amb cuina pròpia, que disposa del certificat  de Cuina Catalana de la Generalitat de Catalunya.
- Servei d’acollida matinal de 7.30 a 9.00h
- Esplai de tarda de 16.30 a 18h.


Activitats extraescolars:
   - Karate

   - Anglès

   - Futbol

   - Ball modern: zumba

   - Teatre

   - Robòtica

   - Aloha mental Arithmetic + Kitsune

   - Ciències experimentals 

   - Reforç

 Enllaços relacionats

Comparteix aquest contingut