Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Escola Can Cladellas

Can Cladellas

Edats
Educació infantil i primària;alumnes de 3 a 12 anys.

 


Itinerari educatiu
Es treballa en coordinació amb les escoles bressol de la població i els instituts Ramon Casas i Carbó i Can Periquet.

 

 

Projecte educatiu

Som una escola catalana, pública, oberta, participativa, amb una metodologia de treball activa i respectuosa amb els ritmes i els processos interns dels infants. El nostre propòsit és el desenvolupament de les competències per la vida, aquelles que ens serveixen per poder donar resposta als reptes individuals i col•lectius. Som un centre compromès amb el canvi educatiu. Treballem per competències on s’inclou tant els sabers (coneixements teòrics) com les habilitats (coneixements pràctics o aplicatius) i les actituds (compromisos personals).

La llengua d’aprenentatge i vehicular és la catalana; es garanteix però, el domini oral i escrit de les dues llengües oficials: el català i el castellà. La tercera llengua d’aprenentatge és l’anglès i s’imparteix des de P3 d’ Educació Infantil.  
 

 


Programes específics del centre

Cada curs, en el Pla anual, es programen i s’aproven les activitats  que es realitzen dins i fora del centre per ampliar el currículum educatiu i donar una identitat pròpia al centre. 

-  La informàtica aplicada al currículum.  

-  Treball per projectes.

-  A partir dels propis interessos dels i les alumnes, construeixen els seus aprenentatges. 

-  Espais de treball a l’aula de llengua, matemàtiques i experimentació a infantil i primària., fomentant  l’observació, el treball de camp i la manipulació. 

-  Espais de joc a infantil. 

-  Pla d’impuls a la lectura. 

-  Anglès a l’aula i en petit grup des de P3 fins a 6è. 

-  Projectes d’Anglès:

               - PELE  Treball en petit grup d’expressió oral.

               -AICLE  (Aprenentatge integral de la llengua anglesa en una matèria no lingüística) Science: Àrea de Coneixement del Medi i/o Arts&Crafts. 

 

-  Projecte INNOVAMAT de matemàtiques. Aprendre a afrontar els problemes amb eines i estratègies diverses, sempre entenent què fem i gaudint de l’aprenentatge. 

-  Escola Verda. 

-  Projecte Escolta’m, pla d’intervenció educativa de tutoria que estableix vinculació positiva entre professor i alumne.  

-  Pràctiques restauratives, una nova mirada per resoldre les situacions que es donen al dia a dia. 
-  Coeducació. Eduquem perquè els nens i les nenes se sentin bé sent allò que vulguin, sense restriccions ni limitacions per  causa de gènere. 

-  Música i Moviment a P3 amb col·laboració amb l’Escola Municipal de Música. 

-  Grups reduïts de treball per atendre la diversitat amb un  pla  individualitzat. 

-  Sortides interrelacionades amb el currículum. 

-  Integració de les festes tradicionals al currículum i vetllar per apropar els alumnes a l’entorn social en què viuen.  

-  Participació en les activitats organitzades per l’Ajuntament.  

-  Participació al Programa Cantània de l’Auditori de Barcelona, els alumnes de CS representen una obra musical en directe amb altres alumnes d’arreu de Catalunya. 

-  Organització de Colònies en anglès a P5, 2n, 4t i 6è. 

-  Projecte Pati: entenent el pati no només com un espai lúdic, sinó també d’aprenentatge. 

-  Participació de les famílies en diferents activitats al llarg del curs.

 

 

Equipaments

-  Pissarres interactives a totes les aules i espais comuns. 

-  Espai de joc simbòlic per als alumnes d’educació infantil.

-  Biblioteca amb servei de préstec de llibres.

-  Aula de música, d’anglès, laboratori i plàstica.

-  Aules per treballar en petit grup.

-  Aula d’Atenció a la Diversitat.

-  Aula d’informàtica, equipada amb mitjans audiovisuals i dos carros amb 15 portàtils cadascun per acostar la tecnologia als alumnes dins la pròpia aula.

-  Teatre / gimnàs amb vestidors i aula de psicomotricitat. 

-  Pista poliesportiva amb mides reglamentàries.

-  Patis diferenciats per a infantil i primària.

-  Menjador i cuina pròpia.
 
 

AMPA

Horari d'atenció al públic curs 2019-20

Dilluns i Dimecres de 8:30h a 10:30h 

Divendres de 16:35h a 17h.

 

Serveis que l’AMPA organitza:

    - Menjador.

    - Servei de ludoteca (de 7.30 a 9.00h i de 16.30 a 18.30 h).

    - Activitats extraescolars: Casals, Fútbol, Hip Hop, Rítmica, Arts Marcials, Teatre, Dibuix, Anglès, Natació, ... ( en funció de la demanda pot variar cada curs ).
 
L'AMPA "Can Cladellas": Ampa (cancladellasampa.blogspot.com)  

ampacancladellas@gmail.com

 

 

 

 

 

 

  • Can cladellas 4

Enllaços relacionats

Comparteix aquest contingut