Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Institut Ramon Casas i Carbó

Institut IES Ramon Cases

Edats
A partir de 12 anys.

Itinerari educatiu

L’Institut Ramon Casas i Carbó és un dels centres públics d’educació secundària que pertany a la xarxa educativa del Departament d’Ensenyament de la població. L’Institut treballa en coordinació amb els centres públics d’educació primària del municipi per garantir la continuïtat educativa a l’ESO, als batxillerats i a la formació professional.

 

Projecte educatiu

L’Institut té per missió educar i formar nois i noies de manera que esdevinguin ciutadans responsables, solidaris, respectuosos amb l’altre i l’entorn i competents en les habilitats socials i personals que, d’una banda, els permetin incorporar-se a una societat multicultural i dinàmica i, de l’altra, integrar-se en un procés de formació al llarg de tota la vida.

Les línies mestres que defineixen la nostra identitat són:

- El centre incentiva la pluralitat ideològica. L’escola vol garantir una formació que potenciï els valors de la convivència, la solidaritat, el respecte de l’altre i l’actitud de diàleg.

- La llengua pròpia de l’institut és el català, usada com a llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge i com a llengua de referència en tots els àmbits de comunicació amb l’alumnat i les seves famílies. Complementàriament, el centre vetlla per garantir la competència de l’alumnat en altres llengües de rellevància.

- L’educació és entesa com un procés integral que afecta tots els aspectes de la personalitat de l’alumnat.

- Ens basem en el principi de coeducació entenent-la com una educació per a la igualtat sense cap mena de discriminació per raó de sexe.

- La línia metodològica es basa en el diàleg constructiu, l’anàlisi de necessitats de l’alumnat i el treball en equip del professorat i les famílies.

- El model de gestió institucional està fonamentat en la participació, responsable i constructiva, de tota la Comunitat Educativa en la gestió del centre.

L’Institut té com a propòsits contribuir a la formació total de la persona —acadèmica i humana—, tot adaptant les metodologies educatives a les particularitats individuals i oferir a la societat persones lliures, crítiques i compromeses.

 

Oferta educativa
Educació secundària obligatòria (ESO) i educació secundària postobligatòria (ESPO) amb:

- Batxillerats de Ciències i Tecnologia, d’Arts plàstiques, imatge i disseny i d’Humanitats i Ciències Socials.
- Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa amb modalitats ordinària i dual.

 

Equipaments i serveis

Aules de grup (28), totes disposen d'un ordinador connectat a la xarxa, un sistema d'àudio i un canó de projecció; aules de grup reduït (6); aula de pedagogia terapèutica i aula de psicopedagogia i d’acollida; biblioteca; aules d’informàtica (3); aules de tecnologia (2); aula d’idiomes; laboratoris de ciències experimentals (3); aula tècnica de gestió administrativa; aules de dibuix artístic, de dibuix tècnic, de plàstica i de volum; laboratori de fotografia; departaments didàctics (9); sales d’atenció personalitzada per a famílies i alumnes (4); sala d’actes; gimnàs; pista poliesportiva; sales d’audiovisuals i de música. Xarxa intranet i internet a tot el recinte; servei de bar-cantina, punt d’informació juvenil.

  

Progarmes especìfics

Tutoria personal: s’ofereix tractament individualitzat a l’alumnat i les seves famílies amb tutories personals

Acord de coresponsabilitat: pla estratègic 2016–2020

Mediació escolar i projecte de convivència basat en la justícia restaurativa
Seminari de coordinació educació primària-educació secundària

Programa Salut i Escola
Pla de formació del professorat en centre

Projecte de Diversificació Curricular a 3r i 4t d’ESO

Programa d’orientació personal, acadèmica i professional

Pla de formació per a delegats de curs: Programa de formació municipal.

FP Dual

Projecte #aquiproubullying#

Gincamàtica

Projecte MUS-E (Educació en valors a través de les arts)(col·labora AMPA i Ajuntament Palau-solità i Plegamans)

Projecte GEP (Generació Plurilingüe)

Projecte Padrins i Fillols (tutoria entre iguals entre l’alumnat de 3r i 1r d’ESO)

Treball per projectes per a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO

Projecte Centres Emocionalment Intel·ligents (col·labora AMPA, Ajuntament de Palau-solità i Plegamans)

Projecte De tu a tu (col·laboració Mossos d’Esquadra)

Projecte ACNUR sobre persones refugiades a 3r d’ESO

Projecte Conectando Mundos (IntermónOxfam) a 3r d’ESO

Projecte Coeducació (Entitat Cúrcuma, col·labora Ajuntament de Palau-solità i Plegamans)

Projecte Home to Home (1r Batxillerat, anglès)

 

Activitats complementàries
Edició d’una revista; celebració de festes tradicionals; conferències i tallers a càrrec d’experts; concursos de matemàtiques i llengua catalana; jornades singulars; concursos literaris.

Treballs de síntesi amb estada fora del centre; viatge de fi d’etapa a 4t d’ESO; estada en un camp d’aprenentatge a Barruera i visita cultural a Roma a 2n de batxillerat; Viatge a Córdova a 3r d’ESO; Viatge a Cotlliure a 3r d’ESO; Estada Entorn d’aprenentatge a Tremp (alumnat de Biologia i Geologia de 4t d’ESO); Sortides de tutoria dins de la població; Visites pedagògiques relacionades amb els continguts curriculars.

 

 

AMPA

Horari d’atenció: els dilluns de 17.30 a 18.00 hores.

 

Serveis que l’AMPA organitza:

Subministrament de llibres i mercat de llibre usat
Organització d’orles per a l’alumnat que finalitza estudis
Subvencions d’activitats per a tot l’alumnat i inversions en el centre
Activitats extraescolars
Activitats per a mares i pares

 

 

Activitats extraescolars

       - Tallers d’Estudi Assistit (Aula Oberta Municipal)

       -  Formació per a les famílies (AMPA)

       -  Taller de Teatre

       -  Anglès
       -  Reforç escolar
       -  Esmorzars Literaris

       -  Taller artístic
       -  Voleibol
       -  Últimate
       -  Jocs de taula
       -  Robòtica
 

 

Comparteix aquest contingut