Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud d'ajuts econòmics puntuals i d'urgència

#Ajuts Socials

Descripció

Sol.licitud de subvenció econòmica puntual o d'urgència per atendre necessitats bàsiques de subsistència com l'alimentació, l'allotjament, els subministres.....etc.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Serveis Socials

Classificació temàtica

Ciutadania

Qui el pot demanar

Persones empadronades al municipi

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Adjunteu a la sol·licitud la documentació requerida.

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.

 

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

 

OAC 360 baner

 


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores
Per presentar la vostra sol·licitud presencialment, cal sol·licitar cita prèvia a:

 Cita Prèvia OAC


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment de l'any

Requisits previs

Valoració en aplicació del barem aprovat per Junta de Govern Local.


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 • Fotocopia del DNI
 • Fotocòpia del Certificat de l'INEM indicant si es cobra o no quelcom tipus de prestació.                                                                                  
 • Certificat de l'INSS si es cobra o no subsidis, prestacions, pensions...
 • Fotocòpia declaració de la renda i/o fotocòpia de la nómina o justificant actualitzat que acrediti els ingressos de cada membre de la unitat familiar.
 •  En cas de separació o divorci, sentència i  justificant de la pensió alimentària si s'escau. 
 • Certificat de bèns de tots els membres.
 • Rebut de la hipoteca o lloguer de la vivenda.
 • Rebut del/s subministre/s o del pressupost i/o factura el qual demana la subvenció i/o l'avís de tall si s'escau.
 • Declaració jurada d'ingressos no declarats, si s'escau. 
 • Volant de convivència.
 •  Certificat dels moviments bancaris dels últims sis mesos de tots els comptes bancaris de tots els membres de la família. 
 • Certificat mèdic, si s'escau.    
 • Sol.licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tesoreria de l'Ajuntament.
 • Imprès sol·licitud de transferència bancària signat per l’entitat bancària o Certificat de titularitat del compte bancari obtingut a través de la banca electrònica

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica (descarreguin l'imprès per a la tramitació presencial)

Sol.licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de l'Ajuntament (adjuntin l'imprès a la sol.licitud)


Normativa

Barem de puntuació sòcio-econòmic regulat i aprovat per Junta de Govern Local


Termini de resolució

2 mesos


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

Cal concertar entrevsita amb la tècnica referent que farà una valoració sòcio-econòmica de la situació.


Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?