Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Programa d'Aliments

#Ajuts Socials
#Família
#Infància i Joventut

Descripció

Va destinat a pal.liar situacions de necessitats bàsiques d'aliments de primera necessitat (pasta, llet, galetes, llegums…..etc). Es lliuren amb una periodicitat mensual.

Organisme competent / responsable

Ajuntament i Càritas Diocesana

Àrea tramitadora

Serveis Socials

Classificació temàtica

Ajuts Socials

Qui el pot demanar

Qualsevol persona

Internet

Observacions

Per tramitar telemàticament es requereix certificat digital. Adjunteu la documentació a la instancia genèrica.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment de l'any

Requisits previs

Valoració sòcio-econòmica per part de la tècnica referent de l'àrea de servei socials.


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 • Fotocòpia del DNI de tots els membres de la família majors de 16 anys.
 • Fotocòpia del Certificat de l'INEM indicant si es cobra o no quelcom tipus de prestació.
 • Certificat de l'INSS si es cobra o no subsidis, prestacions, pensions...
 • Fotocòpia declaració de la renda i/o fotocòpia de la nómina o justificant actualitzat que acrediti els ingressos de cada membre de la unitat familiar.
 • En cas de separació o divorci, sentència i  justificant de la pensió alimentària si s'escau.

 • Certificat de bèns de tots els membres.

 • Rebut de la hipoteca o lloguer de la vivenda.

 • Declaració jurada d'ingressos no declarats, si s'escau.

 • Volant de convivència.

   

  Certificat dels moviments bancaris dels últims sis mesos de tots els comptes bancaris de tots els membres de la família. 

 • Targeta sanitària. 

 • Certificat mèdic, si s'escau

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica (descarregar document per a tramitació presencial)


Normativa

Barem de puntuació social i econòmica regulat i aprovat per la Junta de Govern Local


Termini de resolució

15-20 dies


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

Per tal que s'iniciï el tràmit cal concertar una entrevista prèvia amb la tècnica referent de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament que valorarà la situació social i econòmica.

 

L'entitat col.laboradora en el repartiment d'aliments és Càrites Diocesana que se n'ocupa de la recepció i lliurament a les famílies de manera voluntària.  L'Àrea de serveis socials discrimina les families segons la seva situació social i familiar regula la seva continuïtat.


Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?