Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Servei d'atenció domiciliària de l'ajuntament (SAD i SALL)

#Ajuts Socials
#Família

Descripció

Servei d'Atenció Domiciliària:  atenció a la Llar, atenció personal, suport social i familiar, relació amb l'entorn, acompanyament...... a persones amb dependència i/o amb necessitats de suport.

Organisme competent / responsable

Ajuntament i Consell Comarcal. Sergesa Televida

Àrea tramitadora

Serveis Socials i Sergesa Televida

Classificació temàtica

Ajuts Socials i Família

Qui el pot demanar

Qualsevol persona

Internet

Observacions

Per tramitar telemàticament es requereix certificat digital. Adjunteu la documentació a la instancia genèrica.

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.

 

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

 

OAC 360 baner


Telèfon

Observacions

A l'Oficina d'atenció ciutadana de serveis socials

Telèfon

93 864 30 12

Horari d´atenció

Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

Per presentar la vostra sol·licitud presencialment, cal sol·licitar cita prèvia a:

Cita Prèvia OAC

 


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment de l'any

Requisits previs

Derivació tècniques i/o educadores socials


Preu / Taxa

Servei subjecte a copagament. Veure Altra informació d'interès.

Documentació a aportar

 • Fotocòpia del Certificat de l'INEM indicant si es cobra o no quelcom tipus de prestació.
 • Certificat de l'INSS si es cobra o no subsidis, prestacions, pensions...
 • Fotocòpia declaració de la renda i/o fotocòpia de la nómina o justificant actualitzat que acrediti els ingressos de cada membre de la unitat familiar.
 • En cas de separació o divorci, sentència i  justificant de la pensió alimentària si s'escau. 
 • Certificat de bèns de tots els membres.
 • Rebut de la hipoteca o lloguer de la vivenda.
 • Declaració jurada d'ingressos no declarats, si s'escau. 
 • Volant de convivència.
 • Certificat dels moviments bancaris dels últims sis mesos de tots els comptes bancaris de tots els membres de la família. 
 • Targeta sanitària.
 • Certificat mèdic.
 • Imprès sol·licitud de transferència bancària signat per l’entitat bancària o Certificat de titularitat del compte bancari obtingut a través de la banca electrònica

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica (descarregar document per a tramitació presencial)

Sol.licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tesoreria de l'Ajuntament.

 


Normativa

Barems socials i econòmics regulats i aprovats per Junta de Govern Local del Consell Comarcal i de l'ajuntament.

 


Termini de resolució

15 dies


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

Cal concertar entrevsita amb la treballadora social referent que farà la valoració de la situació i assignarà el recurs adient segons necessitats.  

 

La resposta serà presencial o telefònica. 

 

En tots els casos on s'assigni el servei es realitzarà visita domiliciliària.

 

Servei subjecte a copagament.  La valoració depèn de les circunstàncies socio-econòmiques

 

Usuaris TIPUS A: 22, 32€ trimestral è és la persona que reuneix els requisits necessaris per a ser usuaris del servei de teleassistència i viu sol.

Usuaris TIPUS B: 3,30€ trimestral è és la persona que conviu amb el titular del servei i, alhora, reuneix els requisits per ser-ne també usuari.

Usuaris TIPUS C: 1,65€ trimestral è és la persona que conviu amb el titular i necessita les prestacions i atencions que el servei proporciona, però no té capacitat física, psíquica o sensorial per a poder sol·licitar per si mateix aquesta atenció, i per tant, no es pot fer ús del polsador.


Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?