Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de manteniment de l'enllumenat públic

#Ciutat i Via Pública

Descripció

Iniciar els tràmits que siguin necessaris per a que intervinguin les brigades municipals o les empreses externes, si s'escau, que s'encarreguen del manteniment de l'enllumenat públic (reparacions d'elements trencats, sectors que no funcionen).

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Serveis Municipals

Classificació temàtica

Via pública

Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Internet

Observacions

Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Telèfon

Observacions

L'atenció telefònica es farà desde l'area de Serveis Tècnics d'Urbanisme

Telèfon

93 864 80 56

Horari d´atenció

De dilluns a divendres de 10:00  a 13.00 hores


Presencial

Observacions

Cal presentar la sol.licitud al registre de l'ajuntament

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

No hi ha termini

Requisits previs

No n'hi ha


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

  • Model d'instància genèric.
  • Plànol/croquis que detalli l'abast de l'actuació i/o proposta sol·licitada

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica (descarregar document per sol·licituds presencials)


Normativa

  • Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. Decret 842/2002 de 2 d'agost de 2002 i les seves ITC.

Termini de resolució

24 hores


Silenci administratiu

En principi no hi ha resposta formal ja que la pròpia intervenció s'enten com a resposta. No obstant, en algún cas si hi ha problemes o es requereix més informació es truca a la persona que ha fet la sol·licitud.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Informació actualitzada el dia 23/12/2021

Comparteix aquest contingut