Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de cita per parlar amb alcaldia

#Comunicació, imatge i noves tecnologies

Descripció

Iniciar els tràmits que siguin necessaris per obtenir una cita per parlar amb l'alcalde sobre un tema de l'interés de la persona sol·licitant.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Gabinet d'Alcaldia

Classificació temàtica

Atenció a la ciutadania

Qui el pot demanar

Qualsevol persona

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Telèfon

Observacions

Servei d'Atenció Ciutadana

Telèfon

93 864 80 56

Horari d´atenció

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Presencial

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat  / gabinetalcaldia@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de la sol·licitut

No n'hi ha.

Requisits previs

No cal complir cap requisit previ.


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

No cal aportar documentació.

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica (descarregar per sol.licitud presencial)


Normativa

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
  • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  • Llei 39/2015, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.

Termini de resolució

Entre 3 i 4 dies


Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

A partir de la sol·licitud es valora el motiu de l'entrevista i es decieix si es tracta d'un tema a tractar, efectivament, amb alcaldia, o pel contrari cal derivar-lo a un altre departament de l'ajuntament. La secretària d'alcaldia es posa en contacte amb la persona sol·licitant per acordar dia i hora per a la cita amb l'alcaldessa o per a derivar-lo a algún altre departament de l'ajuntament.


Informació actualitzada el dia 03/08/2020

Comparteix aquest contingut