Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Gestió de queixes de consum (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor)

#Comerç i Consum

Descripció

Una queixa és una petició de la persona consumidora en virtut de la qual vol posar en coneixement tant de la persona física o jurídica que comercialitza béns o presta serveis com d’un organisme habilitat uns fets, esdeveniments o circumstàncies que han afectat el funcionament normal de la relació de consum i que, malgrat no ésser constitutius d'infracció administrativa, poden servir, una vegada esmenats, per millorar la qualitat dels béns i serveis que s’ofereixen al mercat o l’atenció que es presta a les persones consumidores.

Impressos del tràmit: 

Full ofcial de reclamació i/o consulta

Autorització representant legal

Declaració Responsable en quant a consideració de microempresa (si és el cas)

 

 

 

 

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Consum

Classificació temàtica

Consum

Qui el pot demanar

Qualsevol persona física o jurídica domiciliada en el municipi.
Qualsevol persona física o jurídica referent a establiments radicats en el municipi.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Aquest tràmit es realitza mitjançant la instància genèrica, adjunteu a la sol·licitud la documentació necessària

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

Per correu ordinari, a les oficines del SAC, de forma presencial a l'OMIC

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

 

OMIC (Informació al Consumidor)
Plaça de la Vila, 1
c/e: omic@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any. Millor concertar visita amb la tècnica.

Termini de la sol·licitud

1 any des de la data del fet reclamat

Requisits previs

  • Estar empadronat al Municipi

Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

  • Qualsevol document relacionat amb els fets exposats

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Full ofcial de reclamació i/o consulta

Autorització representant legal

Declaració Responsable en quant a consideració de microempresa


Normativa

  • 'Llei 22/2010 de 20 de juliol de 2010, del Codi de Consum de Catalunya i altres normatives especifiques

Termini de resolució

  • 1 mes

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment adminsitratiu

Altra informació d'interès

En aquests casos, la queixa és enviada a l'empresa  per tal que en tingui coneixement i pugui millorar el servei als seus clients.


Informació actualitzada el dia 20/01/2022

Comparteix aquest contingut